(1/3)
41 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Benesovská, Klára (1946-)  

[Hilfe]
/
1 V zajetí středověkého obrazu : kniha studií k jubileu Karla Stejskala / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2011
2 A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. [Book of Texts], Book of Appendixes / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2011
3 Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310 / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2010
4 Architektura / Benešovská, Klára (1946-) 2009
5 The Legacy of the Last Phase of the Prague Cathedral Workshop. One More Look at the "Weicher Stil" / Benešovská, Klára (1946-) 2009
6 Místa pro chvíle slavnostní / Benešovská, Klára (1946-) 2009
7 "Občasné" a "dočasné" rezidence Jana Lucemburského v Lucembursku, Francii a Itálii / Benešovská, Klára (1946-) 2008
8 Drobná poznámka k původnímu významu točenice / Benešovská, Klára (1946-) 2007
9 Úvodem. Klášter Na Slovanech (Emauzy) v české uměleckohistorické literatuře 20.-21. století / Benešovská, Klára (1946-) 2007
10 Emauzy a Nové Město pražské: otázka architekta / Benešovská, Klára (1946-) 2007
11 Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Sborník statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského káštera Na Slovanech. Opatství Emauzy 21.4.2003 / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2007
12 St George the Dragon-slayer at Prague Castle - the Eternal Pilgrim without a Home? / Benešovská, Klára (1946-) 2007
13 Le bouleversement de la mise en scène du pouvoir. L'art en Bohême à l'époche des rois Wenceslas IV (1378-1419) et Sigismond de Luxembourg (1420-1437) / Benešovská, Klára (1946-) 2006
14 Praha a Milano roku 1395 (in margine bronzového sousoší sv. Jiří na Pražském hradě) / Benešovská, Klára (1946-) 2006
15 Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspirační zdroje / Benešovská, Klára (1946-) 2006
16 Slohové souvislosti vrcholně gotické přestavby Sázavského kláštera (1315-1420) / Benešovská, Klára (1946-) 2005
17 Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom / Benešovská, Klára (1946-) 2004
18 Katedrála sv. Víta v Praze.K 650. výročí založení / Benešovská, Klára (1946-). 2004
19 Gotická katedrála. Architektura / Benešovská, Klára (1946-) 2004
20 Příběh pražského hradu / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] [2004]
...