(1/4)
70 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Bieniak, Janusz (1927-)  

[Pomoc]
/
1 Mittelalterliche Adelsgeschlechter und Genealogie. Probleme und Möglichkeiten der Forschung / Bieniak, Janusz (1927-) 2012
2 Die Großen und die Einheit der piastischen Monarchie im 11.-12. Jahrhundert / Bieniak, Janusz (1927-) 2012
3 Wielkopolska, Kujawy, ziemie łćeczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306 / Bieniak, Janusz (1927-) 2011
4 Jan (Janek) von Czarnków. Unvollendete polnische Chronik aus dem 14. Jahrhundert / Bieniak, Janusz (1927-) 2009
5 Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach / Bieniak, Janusz (1927-) 2009
6 "Flos milicie Mazoviensis marcore lividorum cecidit" / Bieniak, Janusz (1927-) 2008
7 Najstarsze kujawskie ksiegi ziemskie (1397 - 1408) : kolejność i chronologia kart / Bieniak, Janusz (1927-) 2007
8 Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408) : Kolejność i chronologia kart / Bieniak, Janusz (1927-) 2007
9 Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408) : Kolejność i chronologia kart / Bieniak, Janusz (1927-) 2007
10 Stembarski Janusz (zm. między 1414 a 1418) / Bieniak, Janusz (1927-) 2006
11 Stembarski Janusz młodszy (zm. między 1434 a 1438) / Bieniak, Janusz (1927-) 2006
12 Stoigniew (zm. po 1015) / Bieniak, Janusz (1927-) 2006
13 Stoigniew h. Oksza? (zm. między 1306 a 1308) / Bieniak, Janusz (1927-) 2006
14 Stoigniew z Bogunowa h. Oksza (zm. między 1224 a 1228) / Bieniak, Janusz (1927-) 2006
15 Stefan z Mileszynej Górki h. Wczele (zm. po 1335) / Bieniak, Janusz (1927-) 2005
16 Stefan ze śleszyna h. Doliwa (zm. 1505) / Bieniak, Janusz (1927-) 2005
17 Stefan z Wierzbnej h. Wierzbno (zm. 1250) / Bieniak, Janusz (1927-) 2005
18 Stefan (zm. między 1198 a przed 1206/7?) / Bieniak, Janusz (1927-) 2005
19 Polskie rycerstwo średniowieczne. Suplement / Bieniak, Janusz (1927-) 2005
20 Starorypiński Niemierza h. Nałęcz (zm.po 1469) zaciężny królewski i Związku Pruskiego w wojnie trzynastoletniej / Bieniak, Janusz (1927-) 2004
...