(1/1)
16 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Bogucki, Ambrozy  

[Pomoc]
/
1 Das Problem des Ritterrechts im mittelalterlichen Polen / Bogucki, Ambroży 2012
2 Kilka uwag o imieniu Mieszka I / Bogucki, Ambroży 2004
3 Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich / Bogucki, Ambroży 2004
4 Jeszcze o pochodzeniu wyrazu "szlachta" / Bogucki, Ambroży 2003
5 O pochodzeniu terminu "szlachta" / Bogucki, Ambroży 2002
6 Interpretacje nazw rycerstwa (XIII-XV wiek) / Bogucki, Ambroży 2001
7 Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynki do historii ustroju społecznego / Bogucki, Ambroży 2001
8 Uwagi o włodykach w średniowiecznej Polsce / Bogucki, Ambroży 1998
9 Książe i wojewoda. Tytulatura niekoronowanych władców czeskich i polskich / Bogucki, Ambroży 1998
10 Kasztelanie nad dolną Brdą w XII i XIII wieku / Bogucki, Ambroży 1996
11 The Administrative Structure of Poland in the Eleventh and Twelfth Century / Bogucki, Ambroży 1995
12 Jeszcze o tak zwanym Rittermeszig Man w Księdze elbląskiej / Bogucki, Ambroży 1994
13 Nazwy rycerstwa w "Regestach śląskich" / Bogucki, Ambroży 1991
14 Czeskie nazwy rycerstwa w XIV i XV wieku / Bogucki, Ambroży 1988
15 Studia nad urzędnikami śląskimi w XIII wieku / Bogucki, Ambroży 1984
16 Grody a osadnictwo drobnorycerskie w ziemi dobrzyńskiej / Bogucki, Ambroży 1972