(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Boldan, Kamil  

[Hilfe]
/
1 The Jena Codex / Boldan, Kamil [Hrsg.] 20XX
2 Libri catenati Egrenses. Knihy a kniho0vna chebských františkánů v pozdním středověku a ráném novoěku / Boldan, Kamil [Hrsg.] 2013
3 Einbände aus dem Franziskanerkloster Eger. Die Werkstatt "Blütenstern frei" / Bäumlová, Michaela 2011
4 Záhada Kroniky trojánské : počátek českého knihtisku / Boldan, Kamil 2010
5 Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny / Boldan, Kamil 2009
6 Jenský kodex. Sv. 2. Komentář / Boldan, Kamil 2009
7 České a anglické prvotisky a jejich čtenáři. Srovnání produkce prvních tiskarů / Boldan, Kamil 2009
8 The Jena Codex. Sv. 2. Commentary / Boldan, Kamil 2009
9 Kanonickoprávní díla v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic / Boldan, Kamil 2008
10 Hasištejnská knihovna a Chomutov / Boldan, Kamil 2008
11 Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů / Boldan, Kamil 2008
12 [Rezension] - Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod / Voit, Petr [2007]
13 Codex gigas - Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa / Boldan, Kamil [Hrsg.] 2007
14 Codex Gigas - the Devil's Bible. The Secrets of the World's Largest Book.... on the Occasion of the Exhibition of the Same Name in the Klementinum Gallery [20th September 2007 - 6th January 2008] / Boldan, Kamil [Hrsg.] 2007
15 Ďáblova bible [[Elektronische Ressource]] / Boldan, Kamil [Hrsg.] 2007
16 Minuce Václava Žateckého na rok 1517 / Boldan, Kamil 2007
17 Iluminované rukopisy v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic / Boldan, Kamil 2007
18 Codex Gigas - Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa. Publikace vydaná u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum / Boldan, Kamil 2007
19 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a astronomie / Hadravová, Alena 2007
20 "Nos enim paene in angulo orbis constituti". Ke korespondenci mezi Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic a Bernardem Adelmannem z Adelmannsfeldenu / Boldan, Kamil 2007
...