(1/2)
34 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Boron, Piotr  

[Pomoc]
/
1 Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) : Praca zbiorowa / Boroń, Piotr [Red.] 2013
2 Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu / Boroń, Piotr 2010
3 Prusowie jako cel misyjny w czasach św. Wojciecha / Boroń, Piotr 2009
4 Zwierzyniec - mała ojczyzna od 100 lat w wielkim Krakowie / Boroń, Piotr 2009
5 Wizerunki ludzi w "Księdze henrykowskiej" / Boroń, Piotr 2008
6 Słowiańskie dziedzictwo - o podobieństwach w intronizowaniu władców i urządzeniu miejsc centralnych we wczesnym średniowieczu / Boroń, Piotr 2007
7 "Przeciw upodleniu dziejów Polski" i w obronie prawdy - Jana Andraulta de Buy Antosewicza "Obrona Kadłubka i Długosza..." / Boroń, Piotr 2007
8 Wizerunki Henryka Probusa / Boroń, Piotr 2007
9 [Recenzja] - Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja / Adamczyk, Jacek [2006]
10 [Recenzja] - Oddalonym lecz bliskim sercu. Wspomnienia z lat 1979-2005 / Adamski, Józef [2006]
11 "Hic ritus etsi visus est nonnullis ridiculosus" - Obrzędyintronizacyjne u Slowian / Boroń, Piotr 2006
12 Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni we wspomnieniach jej mieszkańca / Boroń, Piotr 2006
13 Liczebność polskich ochotników we francuskiej Legii Cudzoziemskiej w czasie I wojny światowej / Boroń, Piotr 2006
14 Intronizacje władców słowiańskich - możliwości badań interdyscyplinarnych / Boroń, Piotr 2006
15 Od medycyny do archeologii. Prehistoryczne zainteresowania i badania wykopaliskowe Izydora Kopernickiego / Boroń, Piotr 2005
16 Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni. Relacja mieszkańca / Delik, Daniel 2005
17 Polacy we Francji wobec wybuchu I wojny światowej / Boroń, Piotr 2005
18 "... sicut puram et simplicem historie exequimur veritetem". Cele i motywy narracji historycznej w źródłach do chrystianizacji Słowian / Boroń, Piotr 2005
19 Biskup Walter i początki kultury umysłowej na Śląsku / Boroń, Piotr 2005
20 Dzieje sztandaru Bajończyków 1914-1915 / Boroń, Piotr 2004
...