(1/1)
18 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Bubczyk, Robert  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów / Szymczak, Jan [2009]
2 Territorial Powers, System of Administration, and the Inner Circle of Duke Władysław Opolczyk (┌1401) / Sperka, Jerzy 2009
3 Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny mistrza Wincentego ("Chronica Polonorum", lib. 4) / Bubczyk, Robert 2009
4 Social History in the 21th Century / Żarnowski, Janusz (1932-) 2008
5 Witch- and Sorcerer-Hunts in the Town of Nowe, the 17th and the 1st Half of the 18th Century / Wijaczka, Jacek (1960-) 2008
6 British Propaganda Directed at Poland Between 1947 and 1956 / Tebinka, Jacek 2007
7 The "Calendar Upheavels" in Riga (1584-1589) / Ziemlewska, Anna 2007
8 [Rezension] - Zarys dziejów gminy Potok Górny 1574-2002 / Bazan, Tadeusz [2005]
9 Szachy i rycerze : o grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza / Bubczyk, Robert 2005
10 [Rezension] - Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim / Brzustowicz, Bogdan Wojciech [2004]
11 [Rezension] - Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce / Świderska, Urszula [2003]
12 Gry w szachy i kości jako rozrywki duchowieństwa w średniowiecznej Polsce / Bubczyk, Robert 2003
13 Gry w szachy i kości w średniowiecznej Polsce jako element europejskiej kultury rycerskiej / Bubczyk, Robert 2003
14 [Rezension] - Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia. Studium ikonograficzne / Karłowska-Kamzowa, Alicja [2002]
15 A history of Poland in outline / Bubczyk, Robert 2002
16 Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku. Studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami / Bubczyk, Robert 2002
17 Obraz działalności politycznej panów krakowskich w Kronice Janka z Czarnkowa / Bubczyk, Robert 2001
18 Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły w Polsce / Bubczyk, Robert 1998