(1/4)
65 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Capský, Martin  

[Hilfe]
/
1 Splendor Silesiae. Rituály, ceremonie a festivity na dvorech slezských knížat / Čapský, Martin (1974-) 2014
2 Obchod, hanza - české země a Pobaltí / Čapský, Martin (1974-) 2013
3 "Sacra Silesia", ein urbaner Raum oder ein Land der Fürsten? Zur Formbildung von Kollektividentität der politischen Repräsentation des spätmittelalterlichen Schlesiens / Čapský, Martin (1974-) 2013
4 Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska / Čapský, Martin (1974-) 2013
5 Der Briefverkehr Sigismunds von Luxemburg mit schlesischen Fürsten und Städten / Čapský, Martin 2012
6 Vratislavští poslové a poselstva na panovnických dvorech. Příspěvek k cestování a politické komunikaci v pozdním středověku / Čapský, Martin (1974-) 2012
7 Die wirtschaftliche Entwicklung der Ballei Böhmen des Deutschen Ordens im Spätmittelalter / Čapský, Martin (1974-) 2011
8 Historia polityczna: Średniowiecze. Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza (1327-1526) / Čapský, Martin 2011
9 Das Land als Kommunikationsraum. Ein Beitrag zur Herausbildung des schlesischen Landesbewusstseins im Spätmittelalter / Čapský, Martin (1974-) 2011
10 [Rezension] - Východní Morava v 10. až 14. století / Galuška, Luděk [2010]
11 [Rezension] - Skladba a kultura dvorské společnosti / Dvořáčková-Malá, Dana (1972-) [Hrsg.] [2010]
12 Landesarchiv in Troppau (Zemský archiv v Opavě) / Čapský, Martin 2010
13 Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české / Bobková, Lenka (1947-) [Hrsg.] 2009
14 Za Jaroslavem Bakalou (7. I. 1931 - 22. VIII. 2008) / Čapský, Martin 2009
15 Dvě sondy k evropským dimenzím středověkých dějin Slezska / Antonín, Robert 2009
16 Sekularizační tendence v prostředí hornoslezských knížat v pozdním středověku / Čapský, Martin 2009
17 Lov a jeho role na dvorech slezských knížat / Čapský, Martin 2009
18 Obchodní význam města Vratislavi ve 14. a 15. století / Čapský, Martin 2009
19 "A tak jest, že Vaší pravdě věří všechna moravská země". Vratislav a její komunikace s moravskými městy v husitském období / Čapský, Martin 2009
20 Král obklopený kacíři. Slavnosti na počest Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi / Čapský, Martin 2009
...