(1/1)
18 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Chlíbec, Jan  

[Hilfe]
/
1 Italští sochaři v českých zemích v období renesance / Chlíbec, Jan 2011
2 V zajetí středověkého obrazu : kniha studií k jubileu Karla Stejskala / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2011
3 [Rezension] - Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách [2010]
4 [Rezension] - Italian Painting c. 1330-1550: 1. National Gallery in Prague, II. Collections in the Czech Republic: Illustrated Summary Catalogue (III/1) / Pujmanová, Olga [2009]
5 Italská inspirace terakotových reliéfů Pernštejnského paláce na Pražském hradě / Chlíbec, Jan 2009
6 Jan Hasištejnský z Lobkovic a výtvarná kultura Benátek 15. století / Chlíbec, Jan 2007
7 Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách / Chlíbec, Jan 2006
8 Petrarca a Karlštejn? / Chlíbec, Jan 2006
9 Utrakvistický názor na výtvarné umění a Francesco Petrarca / Chlíbec, Jan 2006
10 [Rezension] - Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské / Bartlová, Milena [2005]
11 Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby / Chlíbec, Jan 2005
12 Die Grabmäler der Passauer Werkstätten in Böhmen / Chlíbec, Jan 2002
13 Poznámka o náhrobku císaře Friedricha III. a reflexe sepulchrálního sochařství v českých cestopisech 1450-1550 / Chlíbec, Jan 2002
14 Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary-Aldringena a rodu Lichtenštejnů / Chlíbec, Jan 2001
15 Sochařské donace Jiřího Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesančnímu sochařství v Čechách / Chlíbec, Jan 1998
16 Toskánské bohemicum / Chlíbec, Jan 1998
17 Ukřižovaný neznámé provenience a jeho vztah k tvorbě Mistra Týnské kalvárie / Chlíbec, Jan 1997
18 Husitské obrazoborectví a meze jeho tolerance k výtvarnému dílu / Chlíbec, Jan 1994