(1/3)
59 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Chojecka, Ewa  

[Hilfe]
/
1 Historia kultury: Historia sztuki Górnego Śląska / Chojecka, Ewa 2011
2 Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / Chojecka, Ewa [Hrsg.] 2009
3 Problem architektów XIX i XX wieku działających na Górnym Śląsku / Chojecka, Ewa 2007
4 Współczesny renesans tradycji artystycznych Śląska austriackiego (1764-1918) : O zakamarkach kulturowych polsko-czeskiego pogranicza / Chojecka, Ewa 2007
5 Oberschlesien als international ausgerichtete Kunstlandschaft / Chojecka, Ewa 2006
6 Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym : studia z historii ofiarowane Ewie Chojeckiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara [Hrsg.] 2006
7 Architetura synagogi w Gliwicach na tle XIX-wiecznej architektury synagogalnej Europy i Górnego Śląska / Chojecka, Ewa 2006
8 Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara [Hrsg.] 2006
9 Jana Matejki "Rejtan" - powrót czy pożegnanie? / Chojecka, Ewa 2005
10 Dzieje katowickich pomnikow - spory o historię / Chojecka, Ewa 2005
11 Pomiędzy historią a nowoczesnością. Treści ideowe Zamku Prezydenta RP w Wiśle / Chojecka, Ewa S. 2005
12 Polnische "Westforschung" und das Syndrom des Eisernen Vorhangs / Chojecka, Ewa 2004
13 Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku jako zabytek sztuki europejskiej / Chojecka, Ewa 2004
14 Sztuka i kultura artystyczna wieków średnich / Chojecka, Ewa 2004
15 Sztuka Śląska austriackiego 1740-1918. W kręgu inspiracji Wiednia i Moraw / Chojecka, Ewa 2004
16 Sztuka XX wieku 1945-2000 / Kozina, Irma (-2000-) 2004
17 Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / Chojecka, Ewa [Hrsg.] 2004
18 Gliwickie wątki pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (i powstańca śląskiego) / Lipecki, Przemysław 2004 [2005]
19 Kunstgeschichte Oberschlesiens als Lebensaufgabe. Zum 70. Geburtstag von Ewa Chojecka / Gorzelik, Jerzy 2002/2003 [2004]
20 Pomnik Marcina Lutra w Bielsku - w poszukiwaniu pamięci i przesłania dziejów / Chojecka, Ewa 2002
...