(1/1)
8 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Chudárek, Zdenek  

[Hilfe]
/
1 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / Horyna, Mojmír [2009]
2 Poznání a ochrana monastických památek u nás / Chudárek, Zdeněk 2009
3 Opatský dům ve Zlaté Koruně. Výsledky doplňujícího stavebně-historického průzkumu z let 1996 až 2002 / Chudárek, Zdeněk 2007
4 Vysočinou po stopách Santiniho / Holečková, Marie 2006
5 Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV / Chudárek, Zdeněk 2006
6 Contribution to Understanding the History of the Construction of the Great Tower at Karlštejn Castle / Chudárek, Zdeněk 2003
7 Založení cisterciáckého kláštera ve Žďáře a první půlstoletí jeho stavebních proměn / Chudárek, Zdeněk 2002
8 Fragment západního portálu klášterního kostela ve Žďáru / Chudárek, Zdeněk 2001