(1/1)
11 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Cichon, Pawel  

[Hilfe]
/
1 Die Kollegialität in der Zentralverwaltung der Größsten Staaten des Ostseeraumes im 18. Jahrhundert / Cichoń, Paweł 2012
2 Administracja w Rzeczypospolitej szlacheckiej w polskim piśmiennictwie naukowym lat 1995-2007. Przegląd krytyczny / Cichoń, Paweł 2008
3 Administracja w Rzeczypospolitej szlacheckiej w polskim piśmiennictwie naukowym lat 1995-2007. Przegląd krytyczny / Cichoń, Paweł 2008
4 Kwalifikacje zawodowe urzędników jako podstawa kształtowania się systemu biurokratycznego w Księstwie Warszawskim / Cichoń, Paweł 2008
5 Verwaltung im frühneuzeitlichen Polen. Ein Literaturüberblick (1995-2005) / Cichoń, Paweł 2007
6 [Rezension] - Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa / Kowalski, Grzegorz Maria [2006]
7 Koncepcje protekcjonistyczne w Księstwie Warszawskim / Cichoń, Paweł 2006
8 Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807-1815 / Cichoń, Paweł 2006
9 Korpus urzędniczy w myśli administracyjnej Księstwa Warszawskiego 1807-1815 / Cichoń, Paweł 2004
10 Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej: "Wychodźstwo z Galicji" / Cichoń, Paweł 2004
11 [Rezension] - Polska na króla pruskim zdobyta. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji rządzącej w 1807 roku / Goclon, Jacek Arkadiusz [2001]