(1/2)
30 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Cienski, Marcin  

[Hilfe]
/
1 Übersetzungen aus dem Deutschen ins Polnische in der zweiten Hälfte des 18. und am Anfang des 19. Jahhunderts im Transferprozeß der Aufklärung / Cieński, Marcin 2011
2 Das polnische Stereotyp des Deutschen im 17. und 18. Jahrhundert aus kulturgeschichtlicher Sicht. Einige Bemerkungen zum Thema / Cieński, Marcin 2010
3 Einige Bemerkungen über die Kontinuität des Klassizismus in der polnischen frühneuzeitlichen Literatur / Cieński, Marcin 2009
4 Humanizm polski. Długie trwanie, tradycje, współczesność. (Studia i materiały) / Nowicka-Jeżowa, Alina [Hrsg.] 2009
5 Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze / Sokolski, Jacek [Hrsg.] 2007
6 [Jacques] Delille i [Denis] Diderot w Polsce, albo o problemie starzenia się tekstów komparatystycznych / Cieński, Marcin 2007
7 [Rezension] - Pisma wybrane / Mikulski, Tadeusz (1909-1958) [2006]
8 Polnisch-deutsche Beziehungen im 17. Jahrhundert. Gemeinsame Räume, Versuch einer Neubewertung / Cieński, Marcin 2006
9 Polskie przekłady niemieckich autorów w latach 1764-1830. Zarys problematyki / Cieński, Marcin 2006
10 [Rezension] - Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793-1806) / Nalepa, Marek [2005]
11 Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna gry kompozycją lirycznej (auto?) biografii: "Do gór i lasów" oraz "O sobie" / Cieński, Marcin 2005
12 myśli różne o sztuce ogrodniczej i literaturze w polskim oświeceniu / Cieński, Marcin 2005
13 Historia literatury polskiego oświecenia: stan badań, możliwości, perspektywy / Cieński, Marcin 2004
14 Klasycyzm / Cieński, Marcin 2003
15 Der polnische Barock als Kontext für die Literatur Schlesiens des 17. Jahrhunderts / Cieński, Marcin 2003
16 Dramaty Franciszka Zabłockiego. Interpretacje / Cieński, Marcin [Hrsg.] 2000
17 Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830 / Cieński, Marcin 2000
18 Oświecenie / Cieński, Marcin 1999
19 Muzy i Hestia. Studia dedykowane profesor Ludwice Ślękowej / Cieński, Marcin [Hrsg.] 1999
20 70. urodziny profesora Czesława Hernasa / Cieński, Marcin 1999 [1998]
...