(1/7)
134 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Cornej, Petr  

[Hilfe]
/
1 Český stát v době jagellonské / Čornej, Petr 2012
2 [Rezension] - František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin / Středová, Veronika [2011]
3 Světla a stíny husitství. Události - osobnosti - texty - tradice / Čornej, Petr 2011
4 [Rezension] - Myšlení a obraz v dějinách kultury. ...studie, eseje, reflexe.. / Válka, Josef (1882-1961) [2010]
5 [Rezension] - Husité. Vrchol válečného umění v Čechách / Dolejší, Josef [2010]
6 [Rezension] - Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného / Birgitta, s. (1303-1373) [2010]
7 [Rezension] - Jenský kodex. Sv. 1. Faksimile / Vaculínová, Marta [Hrsg.] [2010]
8 [Rezension] - Jenský kodex. Sv. 2. Komentář / Boldan, Kamil [2010]
9 [Rezension] - František Palacký. Život, dílo, mýtus / Štaif, Jiří (1951-) [2010]
10 [Rezension] - Spisy z Pařížského sborníku / Chelčický, Petr [2009]
11 [Rezension] - Páni z Rožmitálu / Kotlárová, Simona [2009]
12 [Rezension] - Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Studie a edice / Lach, Jiří [2009]
13 [Rezension] - Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat / Felcman, Ondřej [Hrsg.] [2009]
14 Pražské jaro 1968. (Vstupní esej) / Čornej, Petr 2009
15 Jan Slavík in the Context of Czech Hussite Studies in the First Half of the 20th Century / Čornej, Petr 2009
16 Jan Slavík v kontextu české husitologie první poloviny 20. století / Čornej, Petr 2009
17 Klíče ke Karlštejnu / Čornej, Petr 2009
18 [Rezension] - Spoléhámť se docela na zkušené přátelství Vaše - . Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858-1962 / Jireček, Josef [2008]
19 [Rezension] - Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků / Nejedlý, Martin [2008]
20 [Rezension] - Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře / Kolár, Jaroslav [2008]
...