(1/1)
17 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Draus, Jan  

[Hilfe]
/
1 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni / Draus, Jan 2007
2 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944 / Draus, Jan 2006
3 Klasztor i gimnazjum OO. Bernardynów w Radecznicy w latach 1939-1950 / Borowski, Janusz Fabian 2005
4 Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych z 1944/45 roku / Draus, Jan [Hrsg.] 2005
5 Encyklopedia Rzeszowa / Draus, Jan [Hrsg.] 2004
6 Niepodległościowa działalność ks. Władysława Smolenia / Draus, Jan 2004
7 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1939-1944 / Draus, Jan 2004
8 Studia Rzeszowskie / Draus, Jan [Hrsg.] 2003
9 Studia Rzeszowskie / Draus, Jan [Hrsg.] 2002
10 [Rezension] - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939 / Wołczański, Józef 2002-2003 [2003]
11 Laudacja dla Andrzeja Zagórskiego wygłoszona przez prof. Jana Drausa w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 8 listopada 2002 roku z okazji wręczania nagród im. Grzegorza Jakubowskiego oraz nadania tytułu Honorowego Kustosza Pamięci Narodowej / Draus, Jan 2002
12 Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 1941-1947 / Draus, Jan 2001
13 Pamięci IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" / Draus, Jan 2001
14 Przeciw Solidarności 1980 - 1989 : rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / Draus, Jan [Hrsg.] 2000
15 Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie : 1939 - 1950 / Draus, Jan 1993
16 Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 - 1945 / Draus, Jan 1984
17 Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939 - 1945 / Draus, Jan 1984