(1/3)
59 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Dziurok, Adam  

[Hilfe]
/
1 Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945 - 1989 / Dziurok, Adam [Hrsg.] 2011
2 Dzieje najnowsze - po 1918 roku: W Polsce Ludowej (1945-1989) / Dziurok, Adam 2011
3 Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918 - 1989 / Dziurok, Adam 2010
4 Fundament systemu zniewolenia : z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945 - 1956 / Dziurok, Adam [Hrsg.] 2009
5 Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945-1956 / Dziurok, Adam 2009
6 Reżim komunistyczny w Bytomiu w latach 1945-1956 / Rosenbaum, Sebastian 2009
7 Życie religijne w powiecie rybnickim podczas II wojny światowej / Dziurok, Adam 2009
8 "Bratni rabunek". O demontażach i wywózce sprzętu z terenu Górnego Śląska w 1945 r. / Dziurok, Adam, Musiał Bogdan 2009
9 Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / Dziurok, Adam [Hrsg.] 2009
10 Kadra bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim / Dubiański, Wacław [Hrsg.] 2009
11 Kościół i Prymas Stefan Wyszyński : 1956 - 1966 2008
12 "W matni" - kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa / Dziurok, Adam 2008
13 Być Ślązakiem / Dziurok, Adam 2008
14 Meldunki z "fronu walki z klerem" / Dziurok, Adam 2008
15 Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966 / Dziurok, Adam [Hrsg.] 2008
16 Meldunki z "frontu z walki z klerem" / Dziurok, Adam 2007
17 Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania / Dziurok, Adam 2007
18 Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej 2007
19 Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / Marecki, Józef (1957-) [Hrsg.] 2007
20 Województwo śląskie, 1945-1950. Zarys dziejów politycznych / Dziurok, Adam [Hrsg.] 2007
...