(1/2)
22 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Foltýn, Dusan  

[Hilfe]
/
1 Monastická architektura v českých zemích a proměny jejího využití v průběhu staletí / Foltýn, Dušan 2009
2 "Me Miroslaus struxit. Me Zisska cremavit." Barokní pokus o rekonstrukci předhusitské stavební podoby kláštera v Sedlci / Foltýn, Dušan 2009
3 Svědkové zaniklých staveb Katalog gotických architektonických prvků ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové / Kovář, Miroslav 2008
4 Pabstmannova veduta kláštera augustiniánů poustevníků v Mělníku-Pšovce / Foltýn, Dušan 2007
5 Codex Gigas - Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa. Publikace vydaná u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum / Boldan, Kamil 2007
6 Počátky Beuronské umělecké kolonie v Praze. Emauzy a Sacré Coeur 1880-1884 / Foltýn, Dušan 2007
7 Celly a proboštství kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově. Zamyšlení nad problematikou benediktinských pobočných domů v raně středověkých Čechách / Foltýn, Dušan 2006
8 Cisterciačky měšťanského původu v Čechách a na Moravě v době předhusitské / Foltýn, Dušan 2006
9 Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z dějin a místopisu / Foltýn, Dušan 2006
10 Ke stavebním dějinám proboštství sv. Martina v Kouřimi v období rané gotiky / Foltýn, Dušan 2006
11 Obraz bł. Czesława w czeskiej historiografii i hagiografii oraz wybrane przykłady jego kultu / Foltýn, Dušan 2006
12 Historia Monastica.I. Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře" / Foltýn, Dušan [Hrsg.] 2005
13 Patronátní kostely Sázavského kláštera - příspěvek k úvahám o genezi předhusitského klášterního panství / Foltýn, Dušan 2005
14 Die Zellen und Propsteien des Klosters des heiligen Johannes des Täufers in Ostrov. Überlegungen zu den benediktinischen Tochterklöstern im frühmittelalterlichen Böhmen / Foltýn, Dušan 2005
15 Encyklopedie moravských a slezských klášterů / Foltýn, Dušan 2005
16 Příspěvek k dějinám komendy řádu německých rytířů v Řepíně / Meduna, Petr 2004
17 Wissenschaftliche Projekte des CMS. Die internationale Ausstellung "Europas Mitte um 1000". Die deutsche Mediävistik in den böhmischen Ländern bis zum Jahre 1945. Das Leben im Mittelalterlichen Kloster. Publikationen des CMS / Sommer, Petr (1949-) 2003
18 Pražský Sacre Coeur. Klášter a vzdělávací ústav Společnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Smíchově v letech 1872-1919 / Foltýn, Dušan 2002
19 Stavební podoba cisterciáckého opatství Svaté Pole ve světle písemných a hmotných pramenů / Foltýn, Dušan 2001
20 K typům a funkcím cisterciáckých proboštství v předhusitských Čechách / Foltýn, Dušan 2000
...