(1/2)
25 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Foltyn, Edelgarda M.  

[Hilfe]
/
1 Historia polityczna: Pradzieje / Foltyn, Edelgarda M. 2011
2 Kontrowersje historyczne: Germanie i Słowianie na Górnym Śląsku / Foltyn, Edelgarda M. 2011
3 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmicach. Cmentarz lokalnej społeczności wiejskiej / Foltyn, Edelgarda M. 2008
4 Magdalenian flint workshop at Samborowice, site 2a (Upper Silesia, Poland) / Foltyn, Edelgarda M. 2007
5 Problem "górnośląskiego obszaru osadniczego" w starszych wiekach średnich. Przyczynek do badań regionalnych Górnego Śląska / Foltyn, Edelgarda M. 2006
6 Przemiany osadnictwa w dorzeczu Rudy w dobie gospodarki rolnohodowlanej (od neolitu po wczesne średniowiecze) / Foltyn, Edelgarda M. 2004
7 Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą a Rudą w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrowek ludów na tle środowiska przyrodniczego / Fajer, Maria 2004
8 Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań / Foltyn, Edelgarda M. 2004
9 Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. opolskie / Foltyn, Edelgarda M. 2004/2005
10 W kwestii przedstawień figuralnych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Toporek kamienny z Żywca, woj. śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2003
11 Starsza epoka kamienia we wschodniej części Górnego Śląska w świetle odkryć w dorzeczu Rudy / Foltyn, Edelgarda M. 2003
12 Przyczynek do poznania mezolitu w północno-zachodniej części Karpat / Foltyn, Edelgarda M. 2002
13 Badania sondażowe na stanowisku E w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
14 Badania sondażowe na stanowisku Ł w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
15 Badania sondażowe na stanowisku C w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
16 Wstępne wyniki badań sondażowych na stanowisku w Rybniku-Kamieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
17 Uwagi o kulturze mikockiej na Górnym Śląsku. Przyczynek do genezy kultury mikockiej w Europie Środkowej / Fajer, Maria 2001
18 Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku / Foltyn, Edelgarda M. 1998
19 Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski (25 XI 1931 - 29 VII 1997) / Foltyn, Edelgarda M. 1997
20 Wyniki badań powierzchniowych nad Rzeką Rudą / Foltyn, Edelgarda M. 1997
...