(1/2)
24 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Foltyn, Eugeniusz  

[Hilfe]
/
1 Historia polityczna: Pradzieje / Foltyn, Edelgarda M. 2011
2 Obróbka kamienia w kulturach z ostrzami liściowatymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry i Wisły / Foltyn, Eugeniusz 2008
3 Magdalenian flint workshop at Samborowice, site 2a (Upper Silesia, Poland) / Foltyn, Edelgarda M. 2007
4 Nowe ślady kultury mikockiej na Górnym Śląsku / Foltyn, Eugeniusz 2006
5 Przemiany osadnictwa w dorzeczu Rudy w dobie gospodarki rolnohodowlanej (od neolitu po wczesne średniowiecze) / Foltyn, Edelgarda M. 2004
6 Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań / Foltyn, Edelgarda M. 2004
7 The multilayer Palaeolithic site of Dzierżysław I (Upper Silesia, Poland) and its environmental contex / Fajer, Maria 2004
8 Uwagi o osadnictwie kultur z ostrzami liściowatymi na północ od łuku Karpat / Foltyn, Eugeniusz 2003
9 W kwestii przedstawień figuralnych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Toporek kamienny z Żywca, woj. śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2003
10 Starsza epoka kamienia we wschodniej części Górnego Śląska w świetle odkryć w dorzeczu Rudy / Foltyn, Edelgarda M. 2003
11 Przyczynek do poznania mezolitu w północno-zachodniej części Karpat / Foltyn, Edelgarda M. 2002
12 Osadnictwo paleolityczne w Cieszynie na Górze Zamkowej w świetle nowych odkryć / Foltyn, Eugeniusz 2002
13 Badania sondażowe na stanowisku E w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
14 Liściak ahrensburski z Samborowic na Górnym Śląsku / Foltyn, Eugeniusz 2002
15 Badania sondażowe na stanowisku C w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
16 Wstępne wyniki badań sondażowych na stanowisku w Rybniku-Kamieniu, województwo śląskie / Foltyn, Edelgarda M. 2002
17 Z badań archeologicznych we wschodniej części Beskidu Małego / Foltyn, Eugeniusz 2001
18 Uwagi o kulturze mikockiej na Górnym Śląsku. Przyczynek do genezy kultury mikockiej w Europie Środkowej / Fajer, Maria 2001
19 Wyniki badań powierzchniowych nad Rzeką Rudą / Foltyn, Edelgarda M. 1997
20 Badania sondażowe na stanowisku 8A w Jaworzu, województwo bielskie / Foltyn, Edelgarda M. 1997
...