(1/2)
25 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Freemanová, Michaela  

[Hilfe]
/
1 Joseph and Michael Haydn in the Bohemian Music Archives. An Anniversary Tribute / Freemanová, Michaela 2012
2 "Der Carrousel" / Freemanová, Michaela 2009
3 'Stars and flowers': Handel, Haydn, and Mendelssohn in the music history of the Bohemian Lands - a brief account / Freemanová, Michaela 2009
4 Monasteries and stately homes: German and Austrian music in Bohemian and Moravian collections belonging to the Catholic Church and the nobility / Freemanová, Michaela 2007
5 Prague's "Cäcilien-Verein" (1840-1865) and its contemporaries. Bohemian choral societies and their German (and Czech) choral repertoire / Freemanová, Michaela 2007
6 Vojenská hudba v českém časopisectví a odborné hudební literatuře 18. a 19. století / Freemanová, Michaela 2007
7 Slovanství v zrcadle pražského koncertního života, dobové hudební kritiky a literatury / Freemanová, Michaela 2006
8 German Music Instrument Makers and Music Instruments in the Bohemian Lands / Freemanová, Michaela 2005
9 Pozůstalost Karla Zvěřiny (1871-1944) v Městském muzeu v Netvořicích / Freemanová, Michaela 2005
10 Mezinárodní vědecká konference Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, Praha 28. - 30. dubna 2005 / Freemanová, Michaela 2005
11 Italské oratorium v českých zemích na sklonku 17. a v 18. století / Freemanová, Michaela 2004
12 Praha a Vídeň - evropská hudební osa par excellence / Freemanová, Michaela 2004
13 24. plzeňské sympozium - "Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století", 4.-6. března 2004 / Freemanová, Michaela 2004
14 Heinrich Wilhelm Haugwitz, "Übersetzer der Iphigenia in aulis" / Freemanová, Michaela 2003
15 Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské jednoty / Freemanová, Michaela 2003
16 Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for Decay' d Musicians, vídeňské Tonkünstler-Societät a pražské Jednoty umělců hudebních / Freemanová, Michaela 2003
17 Oratorium (a opera) v olomoucké diecézi za Wolfganga Hannibala Schrattenbacha / Freemanová, Michaela 2003
18 Prague's Society of Musicians (1803-1903/1930) and its rôle in the music and social life of the city / Freemanová, Michaela 2003
19 [Rezension] - Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, in der Slowakei. Konferenzbericht Bratislava, 18.- 20.10.1999 / Kačic, Ladislav [Hrsg.] [2002]
20 Oratorios (and Operas) by German Composers in the 18th and 19th Century Bohemian Lands / Freemanová, Michaela 2001
...