(1/2)
22 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Gajan, Koloman  

[Hilfe]
/
1 T. G. Masaryk, idea sionismu a Nahum Sokolov / Gajan, Koloman 5763/2002-2003 [2002]
2 Der Widerstand in der Ostslowakei 1943-1944 / Gajan, Koloman 2008
3 Účast v odboji na východním Slovensku v letech 1943 a 1944 / Gajan, Koloman 2007
4 [Rezension] - Tomáš Garrigue Masaryk / Soubigou, Alain 2004-2006 [2006]
5 Masarykův koncept zapojení českých Němců do ČSR / Gajan, Koloman 2004
6 Československo-rakouské vztahy a politika ČSR ve světle diplomatických dokumentů Ferdinanda Marka (1918-1922) / Gajan, Koloman 2003
7 Úsilí československé diplomacie o zprostředkování mezi Francií a Německem v roce 1921 / Gajan, Koloman 2003
8 Opomíjené poselství T. G. Masaryka ze září 1918 / Gajan, Koloman 2003
9 [Rezension] - Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) / Kárník, Zdenek (1931-) [2002]
10 T. G. Masaryk a Židé / Gajan, Koloman 2001
11 Masaryk a Max Brod. (Židovská otázka v ČR v letech 1918-1920) / Gajan, Koloman 2000-2001 [2000]
12 Postoj T. G. Masaryka k židovství a sionismu za první republiky / Gajan, Koloman 1999
13 Vztah T. G. Masaryka k českým Němcům (1918-1935) / Gajan, Koloman 1999
14 Postoj T. G. Masaryka k českým Němcům v prvních letech ČSR / Gajan, Koloman 1998
15 La nuova Europa. Il punto vi vista slavo / Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) 1997
16 T. G. Masaryk a česko-německé vztahy v letech 1918-1919 / Gajan, Koloman 1997
17 T. G. Masaryk a vztahy Čechů a Němců (1882-1937) : Sborník příspěvků přednesených od listopadu 1993 do června 1995 v rámci Masarykovy společnosti na FF UK v Praze / Gajan, Koloman [Hrsg.] 1997
18 Germany and Czechoslovakia 1918-1945. Documents on German policies / Gajan, Koloman [Hrsg.] 1965
19 Deutschland und die Tschechoslowakei 1918-1945. Dokumente über die dt. Politik / Gajan, Koloman 1965
20 Německý imperialismus proti ČSR (1918 - 1039) 1962
...