(1/3)
48 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Gawrecká, Marie  

[Hilfe]
/
1 Politické poměry ve Slezsku v letech 1815-1939 / Gawrecká, Marie 2011
2 Dzieje polityczne: Od podziału Śląska do Wiosny Ludów (1740-1848) / Gawrecká, Marie 2011
3 Die Entwicklung des tschechischen Hochschulwesens und dessen Transformation nach 1989 / Gawrecká, Marie 2011
4 Evropská dimenze slezských dějin 1848-1938 / Gawrecká, Marie 2009
5 Německé školství na Frývaldovsku v meziválečném období / Gawrecká, Marie 2009
6 Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 60. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea / Gawrecká, Marie 2009
7 Národnostní problémy slezských měst v době modernizace 1740-1918 / Gawrecká, Marie 2009
8 K politickému katolicismu ve Slezsku v meziválečném období / Gawrecká, Marie 2009
9 Etniczne, terytorialne i narodowe tożsamości na Śląsku Opawskim / Gawrecká, Marie 2009
10 Panevropské hnutí v Opavě v meziválečném období / Gawrecká, Marie 2008
11 Němci ve Slezsku a vznik ČSR / Gawrecká, Marie 2008
12 Slezsko mezi světovými válkami - pokus o srovnávací periodizaci / Gawrecká, Marie 2008
13 Slezské legendy, mýty, symboly a stereotypy / Gawrecká, Marie 2008
14 Ke vzniku a vývoji strany Bund der Landwirte ve Slezsku / Gawrecká, Marie 2008
15 Josef Koždon (1873-1949) / Gawrecká, Marie 2007
16 Moravské enklávy ve Slezsku v letech 1848-1918 / Gawrecká, Marie 2007
17 Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc / Gawrecká, Marie [Hrsg.] 2007
18 Politický vývoj západního Slezska ve volebních výsledcích 1919-1938. (S přihlédnutím k politickému okresu Bruntál) / Gawrecká, Marie 2007
19 Wiek XIX / Gawrecká, Marie 2007
20 Wiek XX / Gawrecká, Marie 2007
...