(1/7)
124 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Gawrecki, Dan (1943-)  

[Hilfe]
/
1 Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart / Bahlcke, Joachim (1963-) [Hrsg.] 2015
2 Versuche um die Gründung einer Universität in Troppau im 19. und 20. Jahrhundert / Gawrecki, Dan (1943-) 2011
3 W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości / Gawrecki, Dan (1943-) 2011
4 Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu / Bahlcke, Joachim (1963-) [Hrsg.] 2011
5 Geschichte Oberschlesiens. Drei Nationen - eine Publikation / Gawrecki, Dan (1943-) 2011 [2012]
6 Moravská historiografie 19. a 20. století a výzkum Slezska / Gawrecki, Dan (1943-) 2009
7 Některé problémy slezských měst v procesu modernizace (1740-1914) / Gawrecki, Dan (1943-) 2009
8 Tożsamości terytorialne, etniczne i narodowościowe w śląskiej historii / Gawrecki, Dan (1943-) 2009
9 Granice i zmiany przynależności Śląska Cieszyńskiego / Gawrecki, Dan (1943-) 2008
10 K periodizaci dějin Slezska. (Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11. - 12. prosince 2007) / Gawrecki, Dan (1943-) [Hrsg.] 2008
11 K půlstoletí "Těšínska". (Příspěvky vlastivědného časopisu o letech 1783-1938) / Gawrecki, Dan (1943-) 2008
12 Volný čas v Opavě v 19. století / Gawrecki, Dan (1943-) 2008
13 Slezské legendy, mýty, symboly a stereotypy / Gawrecká, Marie 2008
14 Periodizace dějin Slezska od poloviny 18. století do konce 1. světové války / Gawrecki, Dan (1943-) 2008
15 Tschechische Historiker und ihr Anteil an den Vorbereitungsarbeiten am Buch Geschichte Oberschlesiens / Gawrecki, Dan (1943-) 2007
16 Wiek XIX / Gawrecká, M. 2007
17 Józef Chlebowczyk a Česká historiografie / Gawrecki, Dan (1943-) 2007
18 Těšínsko o letech 1783-1938 / Gawrecki, Dan (1943-) 2007
19 K životnímu jubileu Dušana Uhlíře / Gawrecki, Dan (1943-) 2007
20 Slezský zemský sněm a moravské enklávy v letech 1742-1918 / Gawrecki, Dan (1943-) 2007
...