(1/3)
52 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Gierowski, Józef Andrzej (1922-2006)  

[Pomoc]
/
1 Prof. dr Józef Andrzej Gierowski jako obywatel (1922-2006) / Matwijowski, Krystyn (1936-) 2009
2 Rola Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego w badaniach nad dziejami Żydów polskich / Kaźmierczyk, Adam (1962-) 2008
3 Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr Józefa Andrzeja Gierowskiego w Instytucie Historii i w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2008
4 Mniejszości narodowe w dawnej Rzeczypospolitej w ujęciu Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego / Rok, Bogdan (1947-) 2008
5 Mistrz Prof. Józef Andrzej Gierowski / Magdziarz, Wojciech 2008
6 Problematyka kościelna w pracach naukowych Profesora Józefa A. Gierowskiego / Kopiec, Jan (1947-) 2008
7 Spojrzenie Józefa Andrzeja Gierowskiego na ustrój dawnej Rzeczypospolitej / Maroń, Jerzy (1957-) 2008
8 Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr Józefa Andrzeja Gierowskiego w Uniwersytecie Wrocławskim 2008
9 Andrzej / Orzechowski, Kazimierz (1923-2009) 2008
10 Prof. dr Józef Andrzej Gierowski jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981-1987) / Sowa, Andrzej Leon 2008
11 Józef Gierowski i jego wkład w działalność Polskiej Akademii Umiejętności / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
12 Sąsiad i jeden z mistrzów / Czapliński, Marek (1940-) 2008
13 Syntezy Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego / Markiewicz, M. 2008
14 Parę słów wspomnienia o Profesorze Gierowskim / Galos, Adam (1924-2013) 2008
15 Wspomnienie o profesorze Józefie Andrzeju Gierowskim / Sowa, A. L. 2008
16 Cechy osobowości i poglądy Profesora J. A. Gierowskiego / Matwijowski, Krystyn (1936-) 2008
17 Wspomnienie o Prof. J. A. Gierowskim / Przyboś, Kazimierz 2008
18 Przeszłość Śląska w badaniach śp. Prof. zw. dr Józefa Andrzeja Gierowskiego / Matwijowski, Krystyn (1936-) 2008
19 Moje wspomnienie o Profesorze / Czeppe, M. 2008
20 Nasz Szef / Szyposz, Jadwiga 2008
...