(1/1)
15 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Glowacki, Andrzej  

[Hilfe]
/
1 Pożegnanie prof. Henryka Komarnickiego (1934-2007) / Głowacki, Andrzej 2008 [2009]
2 Początek agonii - wystąpienia robotnicze na Wybrzeżu (1970-1971) / Głowacki, Andrzej 2001
3 Początki mojej pracy zawodowej w Szczecinie / Głowacki, Andrzej 2000
4 Wystąpienia przeciwko polityce władz w okresie 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim / Głowacki, Andrzej 1999
5 Organizacja życia politycznego w Szczecinie w okresie Polski Ludowej / Głowacki, Andrzej 1998
6 Wydarzenia Sierpnia 1980 - Grudnia 1981 w świetle akt STASI / Głowacki, Andrzej 1998
7 Wystąpienia robotnicze w Szczecinie w latach 1970 - 1980 : (próba analizy porównawczej) / Głowacki, Andrzej 1989
8 Władze lokalne gmin Polski północno-zachodniej po reformie podziału terytorialnego kraju w 1975 r. / Głowacki, Andrzej 1989
9 Sierpień 1980 roku w Szczecinie / Głowacki, Andrzej 1987
10 Kryzys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na wybrzeżu szczecińskim / Głowacki, Andrzej 1985
11 Quellen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in polnischen Staatsarchiven / Głowacki, Andrzej 1983
12 Wydarzenia grudnia 1970 r.- stycznia 1971 r. w Szczecinie / Głowacki, Andrzej 1981
13 Ruch robotniczy na Pomorzu zachodnim do 1914 roku / Głowacki, Andrzej 1979
14 Lenin o niemieckim ruchu robotniczym / Głowacki, Andrzej 1970
15 Duch socjalistyczny na Pomorzu Zachodnim w l. 1869-1890 / Głowacki, Andrzej 1968