(1/2)
33 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Gorzelik, Jerzy  

[Hilfe]
/
1 Historia kultury: Historia sztuki Górnego Śląska / Chojecka, Ewa 2011
2 Zwischen 'demonstratio catholica' und Selbstdarstellung. Künstlerische Stiftungen des katholischen Adels in Oberschlesien im Zeitalter der Konfessionalisierung / Gorzelik, Jerzy 2010
3 Kościoły i pałace. Sztuka ziemi grodkowskiej / Gorzelik, Jerzy 2008
4 Artyści z Półwyspu Apenińskiego na Górnym Śląsku w XVI-XVIII wieku / Gorzelik, Jerzy 2008
5 Tradycja piastowska w katolickiej sztuce Górnego Śląska w XVII-XVIII wieku / Gorzelik, Jerzy 2008
6 Unter den Fittichen des österreichischen Adlers. Pietas Austriaca in der Barockkunst Oberschlesiens / Gorzelik, Jerzy 2006
7 Industriedenkmale erhalten, die Identität der Region bewahren! Beispiele aus Oberschlesien / Gorzelik, Jerzy 2006
8 Czarne diamenty. Górnictwo w sztuce Górnego Śląska / Gorzelik, Jerzy 2006
9 Kariera pewnego obrazu. Reflesy męczeństwa świętych Judy Tadeusza i Szymona Franza Antona Maulbertscha w malarstwie Górnego Śląska / Gorzelik, Jerzy 2006
10 Rzeźba sakralna i elementy wyposażenia kościołów w archprezbiteratach gliwickim i toszeckim w XVIII w. / Gorzelik, Jerzy 2006 [2007]
11 Dylematy górnośląskiego regionalizmu / Gorzelik, Jerzy 2005
12 Górnośląskie Dni Dziedzictwa / Długosz, Piotr 2005
13 Uwagi o sztuce Śląska Cieszyńskiego w dobie konfesjonalizacji / Gorzelik, Jerzy 2005
14 Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim / Gorzelik, Jerzy 2005
15 Kościół pw. Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach na tle późnobarokowej architektury Górnego Śląska / Gorzelik, Jerzy 2005
16 Dziedzictwo górnośląskiego baroku. Opactwo cysterskie w Rudach Wielkich 1648-1810 / Gorzelik, Jerzy 2005
17 Kościół św. Józefa w Zabrzu - arcydzieło architektury sakralnej / Gorzelik, Jerzy 2005
18 Sztuka bytomska doby baroku / Gorzelik, Jerzy 2004
19 Sztuka nowożytna 1526-1740-1800 / Gorzelik, Jerzy 2004
20 Zabytki sztuki religijnej na Górnym Śląsku od XI w. do 1939 roku / Gorzelik, Jerzy 2004
...