(1/1)
16 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Gregorovicová, Eva  

[Hilfe]
/
1 I documenti, le carte e le piante lorenesi nell'Archivio Nazionale a Praga / Gregorovičová, Eva 2009
2 Arcivévoda Ludvík Salvátor v roce 160. výročí narození (1847-1915) / Gregorovičová, Eva 2008
3 Sbírka fotografií v Rodinném archivu toskánských Habsburků (RAT) / Gregorovičová, Eva 2006
4 Sokol Paříž - významné depozitum Národního archivu v Praze / Gregorovičová, Eva 2006
5 Rodinný archiv toskánských Habsburků. Pramen k historii řádu Svatého Štěpána / Gregorovičová, Eva 2006
6 Ludvík Salvátor.Vědec a cestovatel. Zpráva o životě a díle rakouského arcivévody a toskánského prince se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi / Mader, Brigita 2005
7 [Rezension] - Rodinné paměti / Lisova, Alžběta Lidmila z [2003]
8 Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků / Gregorovičová, Eva 2003
9 [Rezension] - Pražský svět / Scheufler, Pavel [2002]
10 [Rezension] - Pražský svět / Scheufler, Pavel [2002]
11 Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti. Výstava Státního ústředního archivu v Praze / Sedláček, Pavel 2002
12 Poklady Státního ústředního archivu v Praze. Český a československý stát v dokumentech 1158-1990. Katalog výstavy. Výstava u příležitosti otevření nové provozně technické budovy Státního ústředního archivu v Praze a Státního oblastního archivu v Praze / Gregorovičová, Eva [Hrsg.] 2001
13 The Treasures of the Central State Archives in Prague. The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents 1158-1990. Exhibition Catalogue / Gregorovičová, Eva [Hrsg.] 2001
14 Profesor Chroust a objev rodinného archivu toskánských Habsburků pro Itálii / Gregorovičová, Eva 2000
15 Rodinný archiv Toskánských Habsburků vydává svědectví: prameny k Ludvíku Salvátoru Toskánskému / Gregorovičová, Eva 2000
16 Způsoby zpracování Rodinného archivu toskánských Habsburků / Gregorovičová, Eva 1996