(1/3)
53 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Grzebien, Ludwik  

[Hilfe]
/
1 Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha / Preisner, Jan 20xx
2 Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego / Inglot, Marek (1961-) 20XX
3 The Jesuit Contribution to the Cultural and Social Development of the Polish-Lithuanian Commonwealth / Grzebień, Ludwik 2009
4 Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Basic bibliography for the history of the Society of Jesus in Poland. T. 1-2 2009
5 Serce bez granic. Ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ 1911-2007. Apostoł Afryki, obywatel świata, rodak z Huty Komorowskiej / Grzebień, Ludwik 2008
6 Wkład jezuitów do życia religijnego i kultury na Kresach Wschodnich / Grzebień, Ludwik 2006
7 Jezucki okres w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego, jego miejsce wśród uniwersytetów jezuickich i znaczenie w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Grzebień, Ludwik sj. 2005
8 Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699) 2005
9 Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699) / Kochański, Adam Adamandy] 2005
10 Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Grzebień, Ludwik 2005
11 Jėzuitiškasis Vilniaus universitetas, jo vieta tarp kitų jėzuitų universitetų ir reikšmė Abiejų Tautų Respublikos istorijoje / Grzebień, Ludwik 2005
12 Nauczyciele i wychowawcy cieszyńskiego gimnazjum jezuickiego 1678-1773. Analiza katalogów zakonnych / Grzebień, Ludwik 2004
13 Kulturalna rola Akademii Wileńskiej w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Grzebień, Ludwik 2004
14 Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza) : T. 1: 1570-1653 / Grzebień, Ludwik [Hrsg.] 2004
15 Tułkowice. Dzieje wsi rodzinnej / Grzebień, Ludwik 2004
16 Biblioteki jezuickie w Krakowie od XVI do XVIII wieku / Grzebień, Ludwik 2004
17 Biblioteka jezuitów w Połocku na przełomie XVIII i XIX wieku / Grzebień, Ludwik 2004
18 Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kultury / Grzebień, Ludwik 2004
19 Karol Antoniewicz / Grzebień, Ludwik 2004
20 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 2004
...