(1/1)
19 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Halla, Karel  

[Hilfe]
/
1 Que procedit : historie pěší zóny v Chebu / Černý, Zbyněk 2010
2 Město Cheb ve středověku / Halla, Karel 2009
3 Způsoby organizace a proměny sochařského řemesla v Chebu / Ottová, Michaela 2009
4 Umění gotiky na Chebsku. Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu / Halla, Karel 2009
5 Svatební rituály na Chebsku / Halla, Karel 2009
6 [Rezension] - Zmizelé Chebsko. Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945 / Boháč, Jaromír [2008]
7 [Rezension] - Zmizelé Chebsko. Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945 / Boháč, Jaromír [2008]
8 Die Reform des Konvents des Franziskanerordens von Eger und der Einzug der Observanten / Halla, Karel 2007
9 Die protestantische Enklave Asch / Halla, Karel 2006
10 Der Falkenauer Zweig der Familie Notthafft / Halla, Karel 2006
11 Notthafft-Geschlecht im Amte der egerer Forstmeister / Halla, Karel 2006
12 Die Kolonisierung des Egerlandes / Halla, Karel 2006
13 Geografische Definition des Egerlandes / Halla, Karel 2006
14 Die Kolonisierung durch die Staufer und die Ankunft der Notthafft im Egerland / Halla, Karel 2006
15 Po stopách šlechtického rodu Notthafftů - Notthaffti v Čechách a v Bavorsku / Halla, Karel [Hrsg.] 2006
16 Lehenswesen / Halla, Karel 2006
17 Archiv města Cheb - několik poznámek k nejstarším dějinám jeho pořádání / Halla, Karel 2004[2005]
18 Zahraniční spolupráce Státního okresního archivu v Chebu v roce 2002 / Halla, Karel 2002[2003]
19 Papírenská výroba na Chebsku / Halla, Karel 2002[2003]