(1/36)
714 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hlavácek, Ivan (1931-)  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert) / Doležalová, Eva (1972-) [Hrsg.] [2013]
2 [Rezension] - Přemyslovci. Budování českého státu / Sommer, Petr (1949-) [Hrsg.] [2013]
3 [Rezension] - Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / Šmahel, František (1934-) [Hrsg.] [2013]
4 [Rezension] - Za zdmi kláštera. Cisterciáci v Českých dějinách / Dvořáčková-Malá, Dana (1972-) [Hrsg.] [2013]
5 [Rezension] - Politické myšlení pozdního středověku a reformace [2013]
6 [Rezension] - Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku / Hrdina, Jan [Hrsg.] [2013]
7 [Rezension] - Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza / Barciak, Antoni [2013]
8 [Rezension] - Inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI scribarum manus continens / Havel, Dalibor [Hrsg.] [2013]
9 [Rezension] - Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283-květen 1297 [2013]
10 [Rezension] - Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii / Čajka, František [2013]
11 [Rezension] - Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku : mocenské souvislosti a paralely / Wihoda, Martin (1967-) [Hrsg.] [2013]
12 [Rezension] - Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach / Iwańczak, Wojciech (1948-) [2013]
13 [Rezension] - Historie - Otázky - Problémy [2013]
14 [Rezension] - The Bohemian Reformation and Religious Practice. Vol. 8 / David, Zdeněk V. [Hrsg.] [2013]
15 [Rezension] - Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku / Šmahel, František (1934-) [2013]
16 Codex Přemyslaeus. Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 / Hlaváček, Ivan (1931-) [Hrsg.] 2013
17 [Rezension] - Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. / Holá, Mlada [2012]
18 [Rezension] - Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin / Šmahel, František (1934-) [2012]
19 [Rezension] - Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526) / Bobková, Lenka (1947-) [Hrsg.] [2012]
20 [Rezension] - Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců / Dvořáčková-Malá, Dana [2012]
...