(1/1)
20 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hlavácková, Hana (1940-)  

[Hilfe]
/
1 Bibliografie Hany J. Hlaváčkové 2007
2 Iluminace rukopisu Vita et Officium sancti Eligii. (Bibliothèque historique de la Ville de Paris, ms. Rés. 104) / Hlaváčková, Hana (1940-) 2006
3 Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna / Hlaváčková, Hana (1940-) 2006
4 Arnošt z Pardubic mezi dvorem a církví. Iluminované rukopisy objednané Arnoštem z Pardubic / Hlaváčková, Hana (1940-) 2005
5 Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na interpretaci umění doby Václava IV / Hlaváčková, Hana (1940-) 2005
6 Druhý den stvoření. Personifikace v umění 14. století v Čechách / Hlaváčková, Hana (1940-) 2004
7 The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower / Fajt, Jiří (1960-) 2003
8 Ostrovský žaltář. Pražská Kapitulní knihovna, A 57/1 / Hlaváčková, Hana (1940-) 2003
9 Herzogenburská Moralia. Řehoř Veliký, Moralia sive expositio in librum B. Job / Hlaváčková, Hana (1940-) 2002
10 Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV / Hlaváčková, Hana (1940-) 2001
11 The Old Testament as Inspiration in Culture. Interantional academic symposium Prague, September 1995 / Heller, Jan [Hrsg.] 2001
12 Un manoscritto di commenti biblici della Biblioteca Palatina del Vaticano / Hlaváčková, Hana (1940-) 2000
13 Panel Paintings in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší Brod (Hohenfurth) / Hlaváčková, Hana (1940-) 1998
14 Basilika. Basilika St. Georg auf der Prager Burg / Hlaváčková, Hana (1940-) 1997
15 A Thirteenth-Century Antiphonary from Sedlec Abbey / Hlaváčková, Hana (1940-) 1996
16 800 Jahre des Klosters in Osek (1196-1996) : Katalog der Ausstellung / Stehlíková, Dana 1996
17 800 let kláštera v Oseku (1196-1996) : Katalog k výstavě konané v refektáři kláštera od 25.5. do 20.10.1996 / Stehlíková, Dana 1996
18 Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu - Ikony, koptské textilie : Národni Galerie v Praze, Sbírka Starého Umění, Klášter sv. Anežky Česke, 15. února - 16. dubna 1995 / Hlaváčková, Hana (1940-) [Hrsg.] 1995
19 Sbírka Bohuslava Duška. Obrazy, sochy, kresby, grafika / Hlaváčková, Hana (1940-) [Hrsg.] 1989
20 [Personenstammsatz] - / Hlaváčková, Hana 1940-