(1/2)
36 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hrdlicka, Jaroslav  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem / Bartoň, Josef [2010]
2 Setkávání historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala s moravskou historiografií / Hrdlička, Jaroslav 2009
3 F. M. Bartoš o Z. Nejedlém / Hrdlička, Jaroslav 2009
4 Historik a diplomat Vlastimil Kybal. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v letech 1919-1925 / Hrdlička, Jaroslav 2009
5 [Rezension] - Emil Dlouhý-Pokorný. Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty / Marek, Pavel [2008]
6 Studentské deníky historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala o Antonínu Sovovi / Hrdlička, Jaroslav 2008
7 Československá (husitská) a římskokatolická církev. Léta 1920-1991 / Hrdlička, Jaroslav 2008
8 Život a dílo Prof. Františka Kováře : příběh patriarchy a učence / Hrdlička, Jaroslav 2007
9 Jan Žižka v díle Františka M. Bartoše / Hrdlička, Jaroslav 2007
10 Život a dílo Prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence / Hrdlička, Jaroslav 2007
11 My Jan bratr Žižka : sborník z kolokvia "Jan Žižka a Žižkov", které se konalo 11. října 2004 / Hrdlička, Jaroslav [Hrsg.] 2006
12 Cesta Františka M. Bartoše k vydání Husitské revoluce I, II / Hrdlička, Jaroslav 2006
13 My Jan bratr Žižka. Sborník z kolokvia "Jan Žižka a Žižkov", které se konalo 11. října 2004 / Hrdlička, Jaroslav [Hrsg.] 2006
14 Jakoubek ze Stříbra v životě a díle prof. F. M. Bartoše / Hrdlička, Jaroslav 2006
15 Obraz římskokatolické církve u patriarchy CČS(H) prof. Františka Kováře před Druhým vatikánským koncilem. Kapitola o nacionalismu a CČS(H) / Hrdlička, Jaroslav 2006
16 [Rezension] - Arcibiskup pražský prof. František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika / Marek, Pavel (1949-) [2005]
17 Sv. František z Assisi a sv. Anežka Česká v díle Vlastimila Kybala / Hrdlička, Jaroslav 2005
18 Vznik Náboženské revue CČS(H) - Theologické revue UK HTF a František Kovář. (K 75. výročí vzniku periodika) / Hrdlička, Jaroslav 2005
19 Modernistický religionista Fr. Kovář a idea cyrilometodějství v letech 1920-25. (Křižovatky ortodoxie a CČSH) / Hrdlička, Jaroslav 2005
20 František M. Bartoš a Paul de Vooght. Hlasy protestantské a římsko-katolické exilové husitologie / Hrdlička, Jaroslav 2005
...