(1/1)
15 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hulas, Magdalena  

[Hilfe]
/
1 Polskie dokumenty dyplomatyczne 1940 2010
2 Kontakty dyplomatyczne Polski z Belgią i Holandią w przełomowych momentach 1939 i 1940 r. Dokumenty / Hułas, Magdalena 2010
3 Polski Wrzesień w belgijskiej historiografii / Christiaens, Kim 2009
4 Czesław Madajczyk (27 V 1921 - 15 II 2008) / Hułas, Magdalena 2009
5 Czesław Madajczyk (27 V 1921 - 15 II 2008) / Hułas, Magdalena 2008
6 Brytyjskie próby wprovadzenia w źycie self-denying ordinance (połowa 1942 roku) / Hułas, Magdalena 2007
7 Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century / Borejsza, Jerzy W[ojciech] [Hrsg.] 2006
8 19th and 20th Centuries / Hułas, Magdalena [Hrsg.] 2005
9 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. [Institute of History, Polish Academy of Sciences] / Hulas, Magdalena 2003
10 Stosunki polsko-holenderskie. Pools-Nederlandse betrekkingen / Hułas, Magdalena 2003
11 [Rezension] - Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945 / Tebinka, Jacek [2001]
12 Państwa anglosaskie wobec problemu reprezentowania interesów polskich w ZSRR po 26 kwietnia 1943 roku / Hułas, Magdalena 2001
13 [Rezension] - Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945 / Tebinka, Jacek [2000]
14 Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 - lipiec 1943 / Hułas, Magdalena 1996
15 Victor Cazalet-polityczny oficer łącznikowy między W. Churichilem a W. Sikorskim / Hułas, Magdalena 1987