(1/2)
38 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hutnikiewicz, Artur  

[Hilfe]
/
1 Z pism rozproszonych / Hutnikiewicz, Artur 2006
2 Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2006
3 Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza / Burdziej, Bogdan, Lewandowski Wacław 2006
4 Pożegnanie Profesora Artura Hutnikiewicza 21 kwietnia 2005 roku / Kryszak, Janusz 2006
5 Artur Hutnikiewicz (1916-2005) / Gutowski, Wojciech 2005
6 Pamięci Profesora Artura Hutnikiewicza / Pryszczewska-Kozołub, Adela 2005
7 Młoda Polska / Hutnikiewicz, Artur 2004
8 Artur Hutnikiewicz (12 I 1916 - 16 IV 2005) / Podraza-Kwiatkowska, Maria 2004/2005 [2005]
9 Stefan Żeromski - życiorys literacki / Hutnikiewicz, Artur 2003
10 Toruńskie lata Pani Ireny / Hutnikiewicz, Artur 2003
11 Młoda Polska / Hutnikiewicz, Artur 2002
12 Młoda Polska / Hutnikiewicz, Artur 2001
13 Utwory wybrane / Grabiński, Stefan 19XX
14 Toruń - centrum nauki i kultury / Hutnikiewicz, Artur 1997
15 To co najważniejsze. Trzy eseje o Polsce / Hutnikiewicz, Artur 1996
16 Moje pierwsze dziesięciolecie w Toruniu / Hutnikiewicz, Artur 1995
17 Młoda Polska / Hutnikiewicz, Artur 1994
18 Od Kochanowskiego do Różewicza : prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w 70. rocznicę urodzin / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 1988
19 Żeromski / Hutnikiewicz, Artur 1987
20 Między teorią a historią literatury / Kucharski, Eugeniusz 1986
...