(1/4)
74 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Iwanczak, Wojciech (1948-)  

[Hilfe]
/
1 Mähren im Werk von Jan Długosz / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2013
2 La mer Baltique dans la cartographie médiévale / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2012
3 Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2012
4 Lidé meče, modlitby a práce / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2011
5 František Graus (1921-1989) / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2011
6 Schlesien in der "Hussitenchronik" des Laurentius von Březová / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2011
7 Josef Macek (1922-1991) / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2011
8 Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych / Iwańczak, Wojciech (1948-) [Hrsg.] 2010
9 Die Kartenmacher. Nürnberg als Zentrum der Kartographie im Zeitalter der Renaissance / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2009
10 Pisarz wrocławski Piotr Eschenloer i jego stosunek do Kościoła / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2009
11 Katholiken und Hussiten in Böhmen: Antagonismus im gemeinsamen Raum / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2008
12 Kultura polityczna szlachty w późnośredniowiecznej Polsce / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2008
13 Między Europą i Azją. Sąsiedzi Polski w świetle mediewistyki XX wieku / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2008
14 Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski / Paner, Anna [Hrsg.] 2008
15 Husitské války a etika doznívajícího rytířství / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2007
16 Krótkie podsumowanie / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2007
17 Straszne "wspaniałe wyprawy" / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2007
18 Książęta śląscy w syntezie Franciszka Palackiego / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2007
19 [Rezension] - Cesta Karla IV. do Francie. 1377-1378 / Šmahel, František (1934-) [2006]
20 Uwagi o religijności ziem czeskich drugiej połowy XIV wieku / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2006
...