(1/1)
12 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Jakubcová, Alena  

[Hilfe]
/
1 Otokar Fischer (1883-1938) v Rozhraních - in Grenzgebieten / Jakubcová, Alena 2014
2 Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon / Jakubcová, Alena [Hrsg.] 2013
3 Václav Thám, Heinrich Ferdinand Möller a pražská korunovace knížete Vladislava II. K problematice korunovačních her v repertoátu Vlastenského divadla / Jakubcová, Alena 2008
4 Bohemikální aspekty života a díla W. A. Mozarta po patnácti letech, Praha 27.-28. října 2006 / Jakubcová, Alena 2007
5 Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla / Jakubcová, Alena 2007
6 Pražský divadelní svět posledních dvaceti let 18. století / Jakubcová, Alena 2006
7 Dramaturgie Vlastenského divadla. Projekt soupisu repertoáru / Jakubcová, Alena 2005
8 Überzeugter Theateraufklärer, moralisierender Beobachter, Autor von Trivialliteratur. Lebens- und Schaffensaporien von Christian Heinrich Spieß (1755-99) / Jakubcová, Alena 2001
9 Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen / Jakubcová, Alena [Hrsg.] 2001
10 "Ihr, Furien, kommt...!" Theatrales Vergnügen am Schrecklichen um 1790 / Jakubcová, Alena 2001
11 Melodram kolem roku 1790: divadlo podle módy? / Jakubcová, Alena 2000
12 Z Prahy až k severní říšské hranici. Cesty principálů a jejich repertoárových kusů ve druhé polovině 18. století / Jakubcová, Alena 1998