(1/4)
61 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Jasinski, Tomasz (1951-)  

[Pomoc]
/
1 Die Poetik in der Chronik des Gallus Anonymus / Jasiński, Tomasz (1951-) 2009 [2010]
2 Kruschwitz, Rimini und die Grundlagen des preußischen Ordenslandes. Urkundenstudien zur Frühzeit des Deutschen Ordens im Ostseeraum / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
3 O pochodzeniu Galla Anonima / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
4 Die Goldene Bulle von Rimini Kaiser Friedrichs II. für den Deutschen Orden / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
5 Echt oder falsch? Die Kruschwitzer Urkunde vom Juni 1230 / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
6 Die Verleihung des Kulmerlandes an den Deutschen Orden im Jahre 1228 im Licht des Vertrags von Lonyz (1222) / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
7 O pochodzeniu Galla Anonima / Jasiński, Tomasz (1951-) 2008
8 Początki Polski w nowym świetle / Jasiński, Tomasz (1951-) 2007
9 Uwarunkowania lokacji Poznania / Jasiński, Tomasz (1951-) 2005
10 Czy Gall Anonim to Monachus Littorensis? / Jasiński, Tomasz (1951-) 2005
11 Niemieckie dziejopisarstwo X wieku i początki annalistyki polskiej (streszczenie) / Jasiński, Tomasz (1951-) 2004
12 Księga turniejowa ze zbiorów klasztoru cysterskiego w Bledzewie / Jasiński, Tomasz (1951-) 2004
13 Spór o biskupstwo poznańskie / Jasiński, Tomasz (1951-) 2004
14 Informatyka w służbie humanistyki / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
15 Rola Rocznika augijskiego w rozwoju annalistyki polskiej i niemieckiej. / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
16 Informatyka w służbie humanistyki / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
17 Nietrwałe zjednoczenie kraju / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
18 Przybysze z Zachodu / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
19 Nowa duchowość / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
20 Autorstwo Marcina Mielczewskiego udowodnione. O "berlińskich" koncertach wokalno-instrumentalnych sygnowanych monogramem "M.M." / Jasiński, Tomasz (1951-) 2002
...