(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kalnacs, Benedikts  

[Hilfe]
/
1 20th Century Baltic Drama. Postcolonial Narratives, Decolonial Options / Kalnačs, Benedikts 2016
2 Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā / Kalnačs, Benedikts 2011
3 Models of Critical Appropriation, Deconstruction and Inversion. Undermining the Socialist Realist Canon / Kalnačs, Benedikts 2011
4 The Native and the Foreign. August Kitzberg's The Werewolf and Rainis' Blow, Wind! / Kalnačs, Benedikts 2009
5 Images of Home in Inga Ābele's and Jaan Tätte's Plays / Kalnačs, Benedikts 2009
6 Baltic Drama During the "Thaw" / Kalnačs, Benedikts 2008
7 Eduard von Keyserling und das Drama der Jahrhundertwende / Kalnačs, Benedikts 2007
8 Vācu literatūra un Latvija. 1890-1945 / Kalnačs, Benedikts 2005
9 Latviešu drāma : 20. gadsimta pirmā puse / Hausmanis, Viktors (1931-) 2004
10 Mārtiņš Zīverts un 20. gadsimta drāma. Paralēles un krustpunkti / Kalnačs, Benedikts 1997
11 Tradicionālo drāmas formu novatoriskā interpretācija Mārtiņa Zīverta daiļradē / Kalnačs, Benedikts 1996
12 Tradicionālo drāmas formu novatoriskā interpretācija Mārtiņa Zīverta daiļradē. 2: Komēdija "Minhauzena precības" / Kalnačs, Benedikts 1996
13 Ārzemju salonkomēdijas un 20.-30. gadu latviešu dramaturģija / Kalnačs, Benedikts 1994