(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kamienski, Andrzej  

[Hilfe]
/
1 Historia Prus. Narodziny - Mocarstwo - Obumieranie / Wachowiak, Bogdan (1929-) 20XX
2 Friedrich II. in der polnischen Geschichtsschreibung / Kamieński, Andrzej 2013
3 Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku) / Kamieński, Andrzej (1962-) 2009
4 Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku) / Kamieński, Andrzej (1962-) 2009
5 [Rezension] - Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Hrsg.] [2008]
6 Sejmik wielkopolski : przeszłósć i teraźniejszósć / Kamieński, Andrzej (1962-) [Hrsg.] 2008
7 Sejmik Wielkopolski. Przeszłość i teraźniejszość / Kamieński, Andrzej (1962-) [Hrsg.] 2008
8 Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych / Kamieński, Andrzej (1962-) 2007
9 Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych / Kamieński, Andrzej (1962-) 2007
10 Polityka polska Fryderyka II w latach 1740-1763 / Kamieński, Andrzej (1962-) 2006
11 Prusy wobec bezkrólewia po śmierci Augusta III i elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego / Kamieński, Andrzej (1962-) 2006
12 Prusy wobec konfederacji barskiej i geneza pierwszego rozbioru Polski / Kamieński, Andrzej (1962-) 2005
13 Kandydatury Hohenzollernów Brandenburskich do tronu polskiego od XV do końca XVIII wieku. Realny cel czy też gra polityczna? / Kamieński, Andrzej (1962-) 2005
14 Kwestia Prus Książęcych w stosunkach polsko-brandenburskich w latach 1688-1690 / Kamieński, Andrzej (1962-) 2003
15 Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne / Kamieński, Andrzej (1962-) 2002
16 Stosunki polsko-brandenbursko-pruskie w okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej w latach 1673-1674 / Kamieński, Andrzej (1962-) 2002
17 Uwagi o położeniu ludności katolickiej na wschodnich rubieżach monarchii Hohenzollernów brandenburskich w drugiej połowie XVII w. / Kamieński, Andrzej (1962-) 2002
18 [Rezension] - Między Welawą a Królewcem 1657-1701. Geneza królestwa w Prusach (Königtum in Preußen) : Studium historyczno-prawne / Makiłła, Dariusz [2000]
19 Pruskie apelacje sądowe w Koronie w latach 1640-1657 / Kamieński, Andrzej (1962-) 1999
20 Nominacja Bogusława Radziwiłła na urząd namiestnika Prus Książęcych w 1657 roku / Kamieński, Andrzej (1962-) 1998
...