(1/2)
32 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Klimes, Ivan  

[Hilfe]
/
1 Die Kinematographie im Dienst antikapitalistischer Propaganda. Das politische Filmdrama "Die Entführung" (1952) von Ján Kadár und Elmar Klos / Klimeš, Ivan 2010
2 Nationalstaat und Filmindustrie. Zwei Wege der mitteleuropäischen Kinematografie / Klimeš, Ivan 2009
3 "Oživování" homunkula. Golem ve filmu a na divadle / Klimeš, Ivan 2009
4 Po zániku epochy. Kinematografická ohlédnutí za "skončeným příběhem" / Klimeš, Ivan 2009
5 Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichs-Kinematografie / Dvořáková, Tereza 2008
6 A Dangerous Neighbourhood. German Cinema in the Czechoslovak Region, 1933-45 / Klimeš, Ivan 2007
7 Film im Herzen Europas. Deutsch-Tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert / Bock, Hans Michael 2007
8 [Rezension] - Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968 / Voráč, Jiří [2006]
9 Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava / Klimeš, Ivan 2006
10 Písně pro zasněného řezníka (a lid této krajiny) : Televize a pop-kultura v Československu 60. let / Klimeš, Ivan 2005
11 Exkurze do cenzurní praxe.Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1958-1959 / Klimeš, Ivan [Hrsg.] 2005
12 [Rezension] - N - Ž [2004]
13 Vítejte v baroku! První záběr Ďáblovy pasti / Klimeš, Ivan 2004
14 Filmaři a komunistická moc v Československu. Vzrušený rok 1959 / Klimeš, Ivan 2004
15 Jazykové verze českých filmů a filmový průmysl v ČSR ve 30. letech / Klimeš, Ivan 2004
16 Marijka nevěrnice (1934) : Pokus o nezávislý film / Klimeš, Ivan 2003
17 Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Heiss, Gernot [Hrsg.] 2003
18 Kulturní průmysl a politika. Československé a rakouské filmové hospodářství v politické krizi třicátých let / Heiss, Gernot 2003
19 Veit Harlan: Zlaté město / Klimeš, Ivan 2003
20 Stav čs. kinematografie po únoru 1948 / Klimeš, Ivan 2003
...