(1/3)
49 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Kocka-Krenz, Hanna  

[Pomoc]
/
1 Early Medieval Poznań - the Centre of Sacral and Secular Authority / Kóčka-Krenz, Hanna 2012
2 Pre-Romanesque Palatial Chapel in Poznań / Kóčka-Krenz, Hanna 2010
3 Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mikorowie, stan. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie / Kóčka-Krenz, Hanna 2009
4 Poznań we wczesnym średniowieczu. Bd. 6 / Hensel, Witold [Red.] 2008
5 Die Gemmen von der Dominsel in Posen als Zeugnisse der Kulturkontakte des Staates der Piasten im Frühmittelalter / Kóčka-Krenz, Hanna 2008
6 Militaria z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu / Dębski, Artur 2007
7 Seal container (?) from Poznań-Ostrów Tumski / Kóčka-Krenz, Hanna 2007
8 Tu się Polska zaczęła... Konferencja popularnonaukowa, 5 października 2006 roku. Wydawnictwo pokonferencyjne / Kóčka-Krenz, Hanna [Red.] 2007
9 Z badań nad średniowieczną architekturą Ostrowa Tumskiego w Poznaniu / Kóčka-Krenz, Hanna 2007
10 Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu / Kóčka-Krenz, Hanna 2006
11 Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej / Kóčka-Krenz, Hanna 2006
12 Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie / Kóčka-Krenz, Hanna 2006
13 Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi palatiami / Kóčka-Krenz, Hanna 2006
14 Tom 5 2005
15 Königsgräber im Dom zu Posen / Kóčka-Krenz, Hanna 2005
16 Najstarszy Poznań / Kóčka-Krenz, Hanna 2005
17 Rezydencja pierwszych piastowskich władców na poznańskim grodzie / Kóčka-Krenz, Hanna 2005
18 The beginnings, development and the character of the early Piast stronghold in Poznań / Kóčka-Krenz, Hanna 2004
19 Kształtowanie się ośrodka miejskiego w Poznaniu / Kóčka-Krenz, Hanna 2004
20 Wyposażenie palatiów w Europie Środkowej / Kóčka-Krenz, Hanna 2004
...