(1/3)
53 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Komorowski, W.  

[Pomoc]
/
1 Die städtebaulich-architektonische Entwicklung Krakaus "intra muros" im 14. und 15. Jahrhundert / Komorowski, Waldemar 2014
2 Die hoch- und spätmittelalterlichen Residenzen der Krakauer Patrizier / Komorowski, Waldemar 2014
3 Rezydencje patrycjuszy krakowskich do połowy XVII wieku / Komorowski, Waldemar 2011
4 Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej) : Cz. 14 / Komorowski, Waldemar 2009
5 Inwestorzy i ich odkrycia. Historia posesji przy ul. św. Krzyża 7 w Krakowie. [W aneksie źródła z l. 1593-1791] / Komorowski, Waldemar 2008
6 Portret malowany historią. Dzieje rodziny Komorowskich / Kirszak, Jerzy 2008
7 Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej) : (Cz. 13) / Komorowski, Waldemar 2008
8 Wartości kulturowe Nowej Huty. Urbanistyka i architektura / Komorowski, Waldemar 2008
9 Średniowieczne i renesansowe pałace krakowskie / Komorowski, Waldemar 2008
10 Krakowska Waga Wielka w średniowieczu / Komorowski, Waldemar 2007
11 Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej) : Cz. 12 / Komorowski, Waldemar 2007
12 Źródła do dziejów zabudowy związanej z handlem we wschodniej części Rynku Głównego w Krakowie (XIV-XIX w.) / Komorowski, Waldemar [Red.] 2007
13 Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie / Podgórnik]-Kęder, Iwona 2007
14 Pałace i wille w wiekach XVII i XVIII / Komorowski, Waldemar 2007
15 Krakowskie pałace Sanguszków / Komorowski, Waldemar 2007
16 Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa "intra muros" w średniowieczu (od połowy XIV wieku) / Komorowski, Waldemar 2007
17 Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa "intra muros" w czasach nowożytnych / Komorowski, W. 2007
18 Krakowska Waga Wielka w średniowieczu / Komorowski, Waldemar 2006
19 Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej) : (Cz. 11) / Komorowski, Waldemar 2006
20 Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie / Komorowski, Waldemar 2005
...