(1/2)
36 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Korán, Ivo (1934-)  

[Hilfe]
/
1 Lomivý charakter baroka v Čechách a jeho chvála / Kořán, Ivo (1934-) 2008
2 Broken philosopher's stone and the sullen paradise of the hearth / Kořán, Ivo (1934-) 2007
3 Der zerschmetterte Stein der Weisen und das traurige Paradies des Herzens / Kořán, Ivo (1934-) 2007
4 Svatý Prokop, Vyšehrad a světcovy legendy ze 14. století / Kořán, Ivo (1934-) 2007
5 "Heidenstein" vskutku podivný a těžko pochopitelný / Kořán, Ivo (1934-) 2007
6 Rouhaví hamerníci roku 1688 / Kořán, Ivo (1934-) 2007
7 Rozbitý kámen mudrců a smutný ráj srdce / Kořán, Ivo (1934-) 2007
8 Rozbity kamień filozficzny i smutny raj serca / Kořán, Ivo (1934-) 2007
9 Scelení rozbitého obrazu. Výstava Slezsko - perla v České koruně / Kořán, Ivo (1934-) 2007
10 Mariánský oltářík svatovítského pokladu a gotické obrazy katedrály / Kořán, Ivo (1934-) 2006
11 Obrázková legenda svatoprokopská. (Souběh textu a zobrazení) / Kořán, Ivo (1934-) 2006
12 Mariánský oltářík svatovítského pokladu a gotické obrazy katedrály / Kořán, Ivo (1934-) 2006
13 Geometrický základ kompozice obrazů Mistra Třeboňského oltáře / Kořánová, Eva 2006
14 Lochmanové. Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození / Kořán, Ivo (1934-) 2005
15 Chvála pátera Josefa Ehrenbergera a jeho tichá polemika s dneškem / Kořán, Ivo (1934-) 2005
16 Barokní umění v kacířské zemi / Kořán, Ivo (1934-) 2003
17 Biskup Jan z Dražic a bohemisace církve v Čechách / Kořán, Ivo (1934-) 2002
18 Románská Kalvárie ze Strakonic / Kořán, Ivo (1934-) 2002
19 Gothic Madonnas of Mercy in Bohemia and Poland / Kořán, Ivo (1934-) 2002
20 [Rezension] - Středověká nástěnná malba ve středních Čechách / Všetečková, Zuzana [2001]
...