(1/9)
168 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Koralka, Jirí (1931-2015)  

[Pomoc]
/
1 [Recenzja] - Realism, Tolerance, and Liberalism in the Czech National Awakening. Legacies of the Bohemian Reformation / David, Zdeněk V. [2011]
2 Das Wesen des österreichischen Vielvölkerstaates in der Korrespondenz von František Palacký und seinen Freunden im Frühjahr und Sommer 1849 / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2011
3 Die Errichtung des reichsdeutschen Konsulats in Prag am Ende des 19. Jahrhunderts / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
4 Zkušenosti Karla Kramáře ze studií v Berlíně / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
5 Vídeň a Praha v životě Františka Palackého / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
6 Květa Kořalková. May 30, 1930 - December 24, 2008 / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
7 Nové poznatky ve zpřístupnění korespondence Františka Palackého. Úvaha o půvabu historického řemesla / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
8 Moravanství katolických vystěhovalců z olomoucké arcidiecéze do Porúří na přelomu 19. a 20. století / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2009
9 Palacký a poslání českého národa v Evropě / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2008
10 Sledování příznivých a negativních zpráv o Češích v zahraničním tisku 19. století / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2008
11 Dopisy táborských místních politiků Františku Ladislavu Riegrovi z let 1867-1896 / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2008[2009]
12 Minulost dolování v horním městečku Ratibořských Horách / Tecl, Rudolf (1950-2005) 2008[2009]
13 Nacionalismus, společnost a kultura v středni Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Pokorný, Jiří [Red.] 2007
14 František Palacký (1798 - 1876) : Der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2007
15 Georg Ritter von Schönerer und die alldeutsche Bewegung in den böhmischen Ländern / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2007
16 Nationsbildung im 19. Jahrhundert: Böhmisch-bayerische Bezüge / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2007
17 Stifters 'Witiko' aus der Sicht eines Historikers / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2007
18 Poslední vítězství táborských staročechů v parlamentních volbách / Kořalka, Jiří (1931-2015) 2007
19 Táborský archiv. Sborník Státního okresního archivu v Táboře. Na počest Rudolfa Tecla (1950-2005) / Kořalka, Jiří (1931-2015) [Red.] 2007
20 Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého / Kořalka, Jiří (1931-2015) [Red.] 2007
...