(1/2)
22 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kowalska, Anna B.  

[Hilfe]
/
1 Solum memoria. Monasteries and hospitals in medieval Szczecin / Kowalska, Anna B. 2014
2 From a Homemade Product to Guild Production - the Development of Leather Production in Early Medieval Szczecin / Kowalska, Anna B. 2012
3 The Child in the Medieval Szczecin in the Light of Archaeological Sources / Kowalska, Anna B. 2012
4 Szczecin - "natura arteque aequaliter munitum" Town / Kowalska, Anna Bogumiła 2010
5 Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie / Kowalska, Anna Bogumiła 2010
6 In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem / Kowalska, Anna B. [Hrsg.] 2009
7 Szczecin. Standards of Living in a Medieval Town / Kowalska, Anna B. 2008
8 Zabudowa mieszkalno-gospodarcza wczesnośredniowiecznego Szczecina / Kowalska, Anna B. 2008
9 Początki miasta lokacyjnego w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie / Kowalska, Anna B[ogumiła] 2007
10 Ceramika naczyniowa z osady wczesnośredniowiecznej w Kołczewie, gm. Wolin / Kowalska, Anna B[ogumiła] 2006
11 Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie / Kowalska, Anna Bogumiła 2004
12 Shoemaking in Medieval Wolin and Szczecin / Kowalska, Anna Bogumiła 2004/2005 [2007]
13 Szczecin: origins and history of the early medieval town / Kowalska, Anna Bogumiła 2004
14 Szczecin we wczesnym średniowieczu / Dworaczyk, Marek 2003
15 Die Frühstadt Szczecin / Dworaczyk, Marek 2002
16 Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina / Kowalska, Anna Bogumiła 1999 [2000]
17 Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina / Kowalska, Anna Bogumiła 1999 [2000]
18 Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium / Kowalska, Anna Bogumiła 1999 [2000]
19 Z dziejów suburbium w Szczecinie (wyniki badań archeologicznych z lat 1992-1997) / Dworaczyk, Marek 1998
20 Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina / Dworaczyk, Marek 1998
...