(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kozák, Petr  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Dějiny Brna [2015]
2 [Rezension] - Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt - Wohnraum - Lebensstil / Mühle, Eduard (1957-) [Hrsg.] [2015]
3 [Rezension] - Chronicon Silesiae. Ab anno Christi 1052 usque in annum 1573 ultra quinque saecula [2014]
4 [Rezension] - Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königsreichs Böhmen / Bobková, Lenka (1947-) [Hrsg.] [2014]
5 [Rezension] - Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska / Čapský, Martin (1974-) [2014]
6 Učty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507 / Kozák, Petr [Hrsg.] 2014
7 "Dem Vaterland ist man Danckbarkeit schuldig!" Joachim Cureus (1532-1573) und der "Sinn" der schlesischen Geschichte / Kozák, Petr 2011
8 [Rezension] - Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Pavlovskeho z Pavlovic v letech 1579-1598 / Štěpán, Jan [2010]
9 [Rezension] - Těšínsko - země Koruny české. Ducatus Tessinensis - terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století) / Korbelářová, Irena (1963-) [2010]
10 Zemská hotovost opavského knížectví z roku 1608 / Kozák, Petr 2010
11 [Rezension] - Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526 / Vybíral, Zdeněk [2009]
12 [Rezension] - Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat / Felcman, Ondřej [Hrsg.] [2009]
13 [Rezension] - 1403-1522 / Prix, Dalibor [Hrsg.] [2009]
14 Politik, Macht, Rituale. Landeseliten des Herzogtums Glogau im ausgehenden Mittelalter / Kozák, Petr 2009
15 Jaroslav Bakala (7. ledna 1931 - 22. srpna 2008) / Kozák, Petr 2009
16 Hans Rechenberg (+ 1537): slezský válečník, diplomat a stoupenec luterství / Kozák, Petr 2009
17 Úřad zemského hejtmana v proměnách středověkého Opavska / Kozák, Petr 2009
18 Páni z Fulštejna a založení tvrze ve Studénce / Kozák, Petr 2009
19 Jaroslav Bakala (1931-2008) / Kozák, Petr 2009
20 "Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi..." Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského / Kozák, Petr 2009
...