(1/2)
25 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kryszak, Janusz  

[Hilfe]
/
1 Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 3 / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2008
2 Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 roku / Kryszak, Janusz] 2007
3 Z pism rozproszonych / Hutnikiewicz, Artur 2006
4 Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2006
5 Pożegnanie Profesora Artura Hutnikiewicza 21 kwietnia 2005 roku / Kryszak, Janusz 2006
6 Pochłonęła go poezja: Artur Rzeczyca - zapomniany poeta awangardy / Kryszak, Janusz 2005
7 Historia jednego życia. (Wokół wspomnień Heleny Obiezierskiej) / Kryszak, Janusz 2005
8 Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Cz. 2 / Czarnecka, Barbara [Hrsg.] 2004
9 Über die Kategorie der Exilliteratur / Kryszak, Janusz 2004
10 Tymon Terlecki - etos emigranta / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2004
11 Pisarze polscy w Kanadzie / Kryszak, Janusz 2003
12 Marian Czuchnowski - kronikarz emigracyjnej codzienności / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2002
13 Adam Marian Tomaszewski (1918-2002) / Kryszak, Janusz 2002/2003 [2003]
14 Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2001 [2002]
15 Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Cz. 1 / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2001
16 Peryferia literatury: poeci "minorum gentium" / Kryszak, Janusz 2001
17 Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu. [Nr] 53: 1 I 1999 - 31 XII 1999 / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 2000
18 Kultura czynnikiem jednoczącym Europę. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 25 października 1997 r. / Kryszak, Janusz [Hrsg.] 1999
19 Zusammenklänge : eine Anthologie von Schriftstellern aus Göttingen und Toruń 1998
20 Zusammenklänge. Eine Anthologie von Schriftstellern aus Göttingen und Toruń [herausgegeben anläßlich des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Partnerstädten Göttingen-Toruń] 1998
...