(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kubínová, Katerina  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná / Hadravová, Alena [2009]
2 Karl IV. und die Tradition Konstantins des Großen / Kubínová, Kateřina 2009
3 Raffigurazione della basilica Aracoeli nel monastero di Emmaus a Praga. Contributo al tema Carlo IV e Augusto / Kubínová, Kateřina 2009
4 Jan Marignola a jeho "cestopis" / Kubínová, Kateřina 2008
5 ... et cum iussisset turbam discumbere supra faenum (Mt 14,19) : Zázračné nasycení zástupů v ambitu Emauzského kláštera v Praze / Kubínová, Kateřina 2007
6 Emauzský cyklus - monumentální Zrcadlo lidského spasení / Kubínová, Kateřina 2007
7 Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Sborník statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského káštera Na Slovanech. Opatství Emauzy 21.4.2003 / Benešovská, Klára (1946-) [Hrsg.] 2007
8 Založení města Říma podle kronikáře Jana Marignoly. Příspěvek k zakládání měst ve středověku / Kubínová, Kateřina 2007
9 [Rezension] - Na okraj k výzdobě Kodexu sv. Jiří / Kubík, Viktor [2006]
10 Bohemian Saints - Pilgrims to Rome / Kubínová, Kateřina 2006
11 Imitatio Romae. Karel IV. a Řím / Kubínová, Kateřina 2006
12 Imitatio Romae. Karel IV. a Řím / Kubínová, Kateřina 2006
13 Dosud přehlížené svědectví o Přemyslových opánkách a mošně a o korunovaci českých králů / Kubínová, Kateřina 2006
14 Panovnické postavy v závěru schodištních maleb / Kubínová, Kateřina 2006
15 Potom král, jako by se mu už přetrhla otěž rozumu... Jedno místo z autografu kroniky Petra Žitavského / Kubínová, Kateřina 2006
16 Imitatio Romae. Karel IV. a Řím / Kubínová, Kateřina 2006
17 Tři dny ve Svatém městě. Císařská korunovace Karla IV. v Římě roku 1355 / Kubínová, Kateřina 2005
18 Čeští světci jako poutníci do Říma / Kubínová, Kateřina 2005
19 Římská korunovace Karla IV / Kubínová, Kateřina 2005
20 Il pellegrinaggio di Carlo IV a Roma nel 1355 / Kubínová, Kateřina 2004
...