(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Labanauskiene, Danute  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Veikalas apie visuotinę bibliografiją / Bohatkiewiczius, Aleksandras Wiktoras [2005]
2 [Rezension] - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV-XVII a. / Narbutienė, Daiva [2005]
3 Igno Jonyno rankraštinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje / Labanauskienė, Danutė 2001
4 Torūnės universiteto knygotyros veiklas / Labanauskienė, Danutė 2001
5 Istoriko Antano Vasiliausko (Vasio) rankraštinis palikimas / Labanauskienė, Danutė 2000
6 Netikėtai surastas Motiejaus Valančiaus autografas / [Labanauskienė, Danutė 1999, nr. 9(2733)
7 Istoriko Antano Vasiliausko (Vasio) rankraštinis palikimas / Labanauskienė, Danutė 1999 [2000]
8 Neišleisti 1853-1854 m. Lauryno Ivinskio kalendoriai / Labanauskienė, Danutė. 1997, t. 33
9 Neišleisti 1853-1854 m. Lauryno Ivinskio kalendoriai / Labanauskienė, Danutė 1997
10 Tado Vrublevskio jaunystės metai. Laiškai iš tremties / Labanauskienė, Danutė 1996
11 Archyvinė medžiaga apie "Aušrą" Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje / Labanauskienė, Danutė 1995
12 Profesoriaus Igno Jonyno vaidmuo komplektuojant ir superkant istorinę literatūrą Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto bibliotekai 1926-1933 m. / Labanauskienė, Danutė 1994 [1995]
13 Autografų kolekcijos katalogas / Labanauskienė, Danutė 1989