(1/2)
34 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Lasota, Czeslaw (-1996-2014-)  

[Hilfe]
/
1 Die steinerne Bebauung der Ring- und Straßenzeilen im mittelalterlichen Breslau / Chorowska, Małgorzata 2014
2 Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Blok ratuszowy / Lasota, Czesław (-1996-2014-) 2007
3 Kamienice w Świdnicy do początku XVII wieku / Chorowska, Małgorzata 2006
4 Upowszechnienie się mieszkalnej zabudowy murowanej w średniowiecznych miastach na Śląsku w kontekście stanu badań i potrzeb badawczych / Chorowska, Małgorzata 2004
5 O murowanych domach mieszczan w późnośredniowiecznej Legnicy / Lasota, Czesław (-1996-2014-) 2002
6 Późnogotycki dwór w Komorowicach. Wiejska siedziba mieszczanina / Chorowska, Małgorzata 2002
7 Wschodnia pierzeja Rynku / Bresch, Jolanta 2001
8 Zachodnia pierzeja Rynku / Bresch, Jolanta 2001
9 Średniowieczne murowane obiekty handlowe na rynku wrocławskim / Czerner, Rafał 2000
10 Zabudowa rynku świdnickiego do połowy XVI wieku / Chorowska, Małgorzata 2000
11 Badania początków architektury katedry wrocławskiej / Małachowicz, Edmund (1925-2015) 1998
12 Parcelacja i zabudowa kwartału w wiekach XIII-XVIII / Brzezowski, Wojciech 1998
13 Wrocławskie sukiennice / Czerner, Rafał 1998
14 Badania fortyfikacji miejskich Wrocławia z XIII w. / Lasota, Czesław (-1996-2014-) 1998
15 Organizacja przestrzenna produkcji i sprzedaży piwa w średniowiecznej Świdnicy / Chorowska, Małgorzata 1998
16 Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w. / Czerner, Rafał 1997
17 Zabudowa średniowieczna kwartału zachodniego przy rynku w Świdnicy / Chorowska, Małgorzata 1997
18 [Personenstammsatz] - / Lasota, Czesław -1996-2014-
19 Der Rathauskomplex von Brieg im Mittelalter / Czerner, Rafał 1996
20 Der Rathauskomplex von Brieg im Mittelalter / Czerner, Rafał 1996
...