(1/3)
45 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Lipok-Bierwiaczonek, Maria  

[Hilfe]
/
1 Historia kultury: Etnograficzny obraz Górnego Śląska / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2011
2 A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla "Nowych Tychów" / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2009
3 Świat najbliższy : szkice antropologiczne o Górnym Śląsku, tradycji i kulturze / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2008
4 Świat najbliższy. Szkice antropologiczne o Górnym Śląsku, tradycji i kulturze / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2008
5 Dziedzictwo kultury ludowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2008
6 My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim. Wystawa maj - październik 2007 / Lipok-Bierwiaczonek, Maria [Hrsg.] 2007
7 Langman Jerzy Maria (1903-1982) / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
8 Huta Paprocka / Lipok-Bierwiaczonek, Maria [Hrsg.] 2007
9 Dbamy o tyskie zabytki / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
10 Nasze Tychy. Tyski Rok Historyczny / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
11 Nasze Tychy. Przy grobach patronów tyskich ulic / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
12 My i nasi sąsiedzi czyli zróżnicowanie etnograficzne województwa śląskiego / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
13 Huta Paprocka, czyli rzecz o książętach, rzeźbiarzu i i inżynierze Baildonie / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
14 Głęboka studzienka / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
15 Kamieniołomy w Tychach / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
16 Nasze Tychy. Lata dwudzieste, lata trzydzieste / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2007
17 80 historii Muzeum Śląskiego w Katowicach, 20 lat restytucji ▾ pod red. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Lecha Szarańca / Lipok-Bierwiaczonek, Maria [Hrsg.] 2004
18 Pół wieku tyskiego liceum. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Praca zbiorowa / Lipok-Bierwiaczonek, Maria [Hrsg.] 2003
19 Dziedzictwo kultury. Jubileusz jedynki / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2003
20 Dziedzictwo kultury. Pejzaż z Bożą Męką / Lipok-Bierwiaczonek, Maria 2003
...